Временно спират преминаването през кръстовище в Костинброд

311 преглеждания

Заради дейности по благоустройствен проект

Временно спиране на движението и паркирането през и на кръстовището на улиците „Христо Ботев и „Димчо Дебелянов“ в Костинброд ще има в периода от 08:00 ч. на 09 януари 2019 г. до 17:00 ч. на 14 януари 2019 г. Това се налагат заради дейностите по проект „Благоустрояване и паркоустрояване на централен площад и паркинги в град Костинброд”. 

За посочения период от време са определени обходни маршрути за достъп на ППС в частите на засегнатите улици, както следва:

- За засегнатата част от ул. „Димчо Дебелянов“ след кръстовището на същата с ул. „Христо Ботев“ в посока кръстовището с ул. „Ценко Церковски“ - маршрут на движение: ул. „Охрид" в посока ул. „Димчо Дебелянов" - ул. „Никола И. Вапцаров" - ул. „Валерий Чкалов" - бул. „Йордан Йовков" - ул. „Христо Ботев – ул. „Димчо Дебелянов“ и обратното съобразно разположените знаци за посока на движение.

- За засегнатата част от ул. „Христо Ботев“ след кръстовището на същата с  ул. „Димчо Дебелянов“ в посока кръстовището с ул. „Г. С. Раковски“ - маршрут на движение - ул. „Охрид“ в посока ул. „Димчо Дебелянов“ - ул. „Никола И. Вапцаров“ - ул. „Димчо Дебелянов“ - ул. „Христо Ботев“ и обратното съобразно разположените знаци за посока на движение.

EspressoNews