В Костинброд обсъдиха публично поемането на дългосрочен общински дълг

163 преглеждания

Средствата ще бъдат вложени в закупуването на рентгенов апарат

Обществено обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг се проведе на 27 декември в малкия салон на НЧ „Иван Вазов-1947“, гр. Костинброд.

Предназначението на кредита е закупуване на цифров графичен рентгенов апарат с безжичен цифров панел с Включен PACS, ултразвукова система с цветен Доплер и два трансдюсера - конвексен и линеен и ремонт помещение в поликлиниката, в град Костинброд. Медицинска апаратура за образна диагностика ще осъществява пълната гама рентгенови изследвания при заболявания на мускулно-скелетната, храносмилателната, дихателната, отделителната, половата и др. системи.

На обсъждането присъстваха кметът на община Костинброд Трайко Младенов, председателят на ОбС-Костинброд Атанас Тенев, зам.-кметът Александър Ненов и директорът на дирекция „Финансов контрол” и главен счетоводител на община Костинброд Анита Кръстанова, които разясниха подробно на всички присъстващи внесеното предложение, неговата социална и здравна значимост.

Средствата по дългосрочния дълг, поет чрез банков кредит размер ще бъдат в размер до 400 хил. лв. за срок от четири години. Начинът на финансиране и обезпечение на кредита ще се осъществява съгласно чл.45, ал.1, т.1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за публичните финанси и обща изравнителна субсидия на община Костинброд, съгл. чл.52, ал.1,т.1, буква „б“, при необходимост залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Костинброд.

ЕspressoNews