Готов е проектът на график за движение на влаковете в Костинброд

317 преглеждания

Гражданите могат да изказват становища

Община Костинброд публикува проекта на График за движение на влаковете на нейна територия в периода 2018/2019г. Той ще влезе в сила от втората неделя на месец декември 2018 г. и ще е валиден за една година напред.

Гражданите могат да изпращат своите предложения за изменения и допълнения в графика в срок до 10.07.2018г. на адрес: гр.Костинброд, ул.“Охрид“№1 или на е-mail адрес: kostinbrod.bg@gmail.com.

Вижте проекта на графика на сайта на Община Костинброд.

EspressoNews