ДБТ-Сливница разполага със средства за сключване на договори за насърчителни мерки и програми за заетост

430 преглеждания

Работодателите в Сливница, Костинброд, Драгоман и Божурище могат да се възползват

Дирекция “Бюро по труда”- Сливница провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица Дирекция “Бюро по труда”- Сливница уведомява работодателите от общините Сливница, Костинброд, Драгоман и Божурище, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през април 2018 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

• безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) - свободни средства – 3117,00 лв.;

• безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - свободни средства – 3222,48 лв.;

• безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства – 3342,00 лв.;

• безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5- годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - свободни средства – 3553,00 лв.;

• безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) - свободни средства – 3076,01 лв.; продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) - свободни средства -3668,58 лв.;

• до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства – 2835,75 лв.;

безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) - свободни средства – 6296,06 лв.;

По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 16.04.2018 г. до 24.04.2018 г., включително.

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Сливница, както и на тел. 072742694

EspressoNews