Дванадесет ученици от ПГ по транспорт „Н. Й. Вапцаров” приключиха платената си практика

392 преглеждания

Усвоиха ценни знания и умения

На 20.06.2018 г. двадесет ученици от X, XI и XII клас от ПГ по транспорт „Н. Й. Вапцаров“ в гр. Сливница успешно приключиха платената си практика. Тя премина в реална работна среда в базата на дългогодишния партньор на училището БАЛГЕРИЪН ТРАК СЪРВИС ООД. Дейностите се реализираха по проект на ОП "НОИР", BG05M2ОP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза I“.

Платената практика стартира на 19 март 2018 г. Учениците бяха разпределени при седем наставници – дългогодишни служители на фирмата с богат професионален опит. За проявеното усърдие и отговорност освен стипендия в размер на 300 лв., всеки ученик ще получи и награда от работодателите.

Училищният екип по проекта благодари на партньорите за предоставената възможност и на учениците за проявеното трудолюбие, усърдие и отговорност в овладяване на професионалните умения.

Източник: Община Сливница