Доброволното формирование в Костинброд получи автомобил за спасителна дейност от РД ПБЗН-София

415 преглеждания

Автомобил за нуждите на доброволно формирование „Феникс“ получи община Костинброд. Той бе дарен безвъзмездно от РД „Пожарна безопасност и защита на населението“-София по заповед № 81213-80 от 12.07.2018г. и във връзка с чл.32, ал.2 от Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последствия от тях.

Главен инспектор инж. Здравко Александров – началник РСПБЗН-Костинброд връчи на кмета на общината Трайко Младенов заповедта и протокола, с които специализираният автомобил премина в собственост на общинската администрация. На церемонията присъства и Александър Ненов – заместник-кмет на Костинброд.

В словото си главен инспектор Александров изрази увереност, че реалното създаване на доброволното формирование ще бъде в изключителна помощ на жителите на община Костинброд и на РСПБЗН-Костинброд. Александров съобщи, че до момента на територията на България са формировани 174 доброволни отряда с 2471 доброволци. Формированието „Феникс“ в община Костинброд има 15 доброволци.

От своя страна Трайко Младенов каза, че доброволчеството е ценен ресурс за всяка общност, като заяви, че е горд с бързото реализиране на доброволно формирование „Феникс“, инициативността и добрите намерения на неговите членове.

„Този автомобил, който получаваме от държавата, е важен за предотвратяване и за реагиране при първите последици при евентуални природни бедствия. А първите реакции при бедствия или извънредни ситуации са най-важни!“, допълни още кметът на община Костинброд.

По-рано членовете на доброволно формирование „Феникс“ преминаха курсове на обучения с лектори от РДПБЗН – София и Български Червен кръст. Всички доброволци получиха сертификати за успешно завършване на квалификациите.

За нуждите на дейността си, „Феникс“ разполага и с изцяло реновирано и оборудвано с гардероби помещение в РСПБЗН-Костинброд. Поставени са и информационни табели на втория етаж на РС „Пожарна безопасност и защита на населението“- гр. Костинброд. Предстои реновирането и на санитарни възли с душ, както и осигуряването на специализирана екипировка за доброволците - огнезащитен гащеризон и каски.

Специализираният автомобил ще бъде оборудван с вече закупените лопати, кирки, вериги, пясък и всички нужни принадлежности за предотвратяване на бедствия и аварии.

Формированието е създадено за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях. Право да кандидатства за членство в ДФ “Феникс“ има всяко дееспособно физическо лице навършило 16 години, което има постоянен или настоящ адрес на територията на община Костинброд, а над 18 години то може и да участва в акции.

EspressoNews