За актуализация на адресните регистрации апелира община Драгоман

513 преглеждания

Регистрирали се по настоящ адрес ще могат да ползват всички социални услуги и помощи

Община Драгоман призова гражданите, обитаващи вилни и други имоти на нейна територия за по-дълъг период от време, да си направят адресна регистрация. Освен задължение на гражданите, това ще им даде и възможност да се възползват от всички социални услуги и административно обслужване, уточняват от местната администрация. Ето и текстът на съобщението:
 
"Уважаеми съграждани, жители на община Драгоман
 
Ръководството на Община Драгоман, в знак на загриженост за Вашите интереси като собственици и ползватели на вилни и други имоти на територията на общината, ви напомня, че съществува законово задължение, лицата, трайно пребиваващи, адресно да се регистрират на адреса на имота.
Съгласно чл. 99 от Закона за гражданската регистрация, всяко лице е длъжно в срок от 30 /тридесет/ дни да заяви промяна на настоящия си адрес в общината, кметството или населеното място, където лицето живее /постоянния адрес не се променя/.
 
Ако до момента не сте спазили изискването на закона, ви призоваваме в най-кратки срокове да заявите адресна регистрация по настоящ адрес пред съответните длъжностни лица по населените места в общината /по-конкретно: кмета, кметския наместник/.
 
Гражданите, регистрирали се по настоящ адрес на територията на Община Драгоман, ще могат да ползват всички социални услуги, социални помощи  и програми по заетост, предлагани от общината и такива,  съвместно с Дирекция „Социално подпомагане“, „Бюро по труда“ и  „Домашен социален патронаж“.
 
Гражданите ще получават пълно административно съдействие от страна на общината по всички заявени от тях услуги, както и по въпросите на благоустрояване и инфраструктурата, засягаща имотите им.
 
Ръководството на общината е уверено, че гражданите ще изпълнят законовото си задължение за адресна регистрация и съвместно ще работим за превръщането на Община Драгоман в още по-добро място за живеене.
 
За информация и допълнителни разяснения се обръщайте към кметовете и кметските наместници на населените места и служителите на гише „ГРАО“ в администрацията на Община Драгоман."
 
EspressoNews
 
източник: Община Драгоман