Инвестиционно предложение за изграждане на обект за производство на млечни продукти има в с. Братушково

349 преглеждания

Община Сливница публикува обявлението

Обява за инвестиционно предложение за „Изграждане на обект производство на млечни продукти от краве мляко от собствена ферма в с. Братушково, общ. Сливница” публикува на официалния си интернет сайт местната общинска администрация.

Обявлението е на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.). Инвестиционното предложение е от АПЕКС ПЛАНТ ЕООД, гр. Сливница, ул. „Баба Тонка“ № 8

На засегнатото население се съобщава, че има инвестиционно предложение за: „Изграждане на обект производство на млечни продукти от краве мляко от собствена ферма в с. Братушково, общ. Сливница”, с.Братушково, общ. Сливница, област Софийска, Поземлен имот № 06175.12.73, местност „Ровинке“

За контакти: Димитър Кикарин, гр. Сливница, ул. „Баба Тонка“ № 8, тел: 0883/ 406563

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Вижте оригиналния текст на обявата и приложенията към нея.

EspressoNews