Какво ще бъде свидетелството за средно образование и балообразуването на седмокласниците от випуск 2019

547 преглеждания

Това поясниха от МОН във връзка със зачестили запитвания

Учениците, които през следващата учебна 2018-2019 година ще придобият основно образование след завършен VII клас, са първият випуск, обучавани в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование. Това припомнят от МОН в съобщение до медиите във връзка със зачестили запитвания по отношение на свидетелството за основно образование на тези ученици и приема им в гимназиален етап. От Министерството уточняват още, че:

- Свидетелството за основно образование, което е документ за завършена степен, няма да включва средноаритметична оценка от изучаваните предмети в V, VI и VII клас, а оценките за всяка от годините.

- Като елемент на балообразуването за приемане в профилираните и в професионалните училища ще се включват само оценки от изучавани учебни предмети в VII клас.

EspressoNews