Как да опазват влажните зони и Драгоманското блато разбраха учениците от СУ „Христо Ботев“ град Драгоман

820 преглеждания

На 2-ри февруари, учениците от СУ „Христо Ботев“, град Драгоман се запознаха с възможностите за превенция на риска от природни бедствия при съхраняването и опазването на влажните зони. Презентация по темата: „Влажните зони за намаляване на риска от природни бедствия“, пред тях изнесоха експерти от РИОСВ – София. Повод за събитието бе Световният ден на влажните зони, като организаторите от Центъра за опазване на влажните зони „Драгоманско блато“, предложиха на учениците и работа с комикси, както и посещение на Драгоманското блато.

Всяка година на 2 февруари се отбелязва Световният ден на влажните зони. На тази дата през 1971 г. в иранския град Рамсар, разположен на брега на Каспийско море, е приета международната Конвенция за влажните зони, известна и като Рамсарска конвенция. Водещата тема на Световния ден на влажните зони през 2017 г. е „Влажните зони за намаляване на риска от природни бедствия“ (Wetlands for Disaster Risk Reduction), определена от Постоянния комитет на конвенцията.

Център за опазване на влажните зони „Драгоманско блато“ е първият и единствен специализиран център около София, предназначен за срещи, уроци, лекции и семинари на ученици и природозащитници от всички възрасти на тема опазване на влажните зони и карстовите форми.

Драгоманското блато е карстово блато в западната част на Софийската котловина, на 1,5 km източно от град Драгоман и на 38 км от София. В района на блатото и планината Чепън се срещат 140 растителни вида, 1 вид риба, 7 вида земноводни, 10 вида влечуги, 180 вида птици и 16 вида бозайници. Опознавателната инфраструктура в блатото включва дървено мостче с дължина 300 м и кула за наблюдение на птици.

Мария Маркова

*Снимки: община Драгоман