Комисия разпредели пасищата, мерите и ливадите в Община Годеч

334 преглеждания

Вижте протокола

Специално назначена комисия в разпредели окончателно пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд в Годеч.

Членовете на комисията са разгледали всички 40 заявления, постъпили в срок в местната администрация.

Комисията определи необходимата площ за всеки кандидат – собственик и/или ползвател на животновъден обект с пасищни селскостопански животни, регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ.

Договорите с ползвателите ще бъдат сключени за срок от 10 стопански години, считано от месец октомври 2018 г., след заплащането на годишната наемна цена.

Решенията на комисията, обявени в Протокол на сайта на Община Годеч, могат да бъдат обжалвани в 14-дневен срок.

EspressoNews