Конкурси за двама директори на дирекции и главен архитект обяви Община Драгоман

358 преглеждания

Вижте подробностите

Три конкурса за заемане на свободни длъжности в Общинската администрация обявиха в Драгоман. Те са за Директор на дирекция "Териториално и селищно устройство и общински дейности ", Директор на дирекция "Обща Администрация" и на „Главен архитект“ по трудово правоотношение при 4-часов работен ден.

На сайта на Община Драгоман желаещите кандидати могат да намерят подробна информация за изискванията за заемане на длъжностите, сроковете за провеждане на конкурсите и подаването на документите и др.

Директор на дирекция "Териториално и селищно устройство и общински дейности "  

Директор на дирекция "Обща Администрация"   

„Главен архитект“

EspressoNews