Листогризеща гъсеница по дървета и храсти е открила проверка на територията на община Годеч

528 преглеждания

Вижте какви мерки са предписани за борба с вредителите

Проверка от служители на ,,Областна дирекция по безопасност на храните – Софийска област” на територията на община Годеч е извършена на 2 май, информират от местната администрация.

Установено е наличие на листогризеща гъсеница по дървета и храсти, поради което специалистите определят:

Препарат за борба срещу листогризещата гъсеница: ВАЗТАК НОВ 100 ЕК - широкоекранен инсектицид.

Карантинен срок при третиране: 7 дни за овощни дървета; 15 дни за люцерна и ливади; 24 дни за цвекло; 30 дни за рапица и житни култури.

Препаратът е трета категория за употреба. След изсъхване, препаратът не е токсичен за пчели. Приложение: 0,015%. Интервал за пръскане: след 14 дни с Дипел 2Х – 100ГР/ДК. Предохранителни мерки: ВАЖНО!!! Растителнозащитните мероприятия да бъдат извършени съгласно разпоредбите на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

Лицата, които извършват/възлагат растителнозащитни мероприятия с наземна и авиационна техника, в срок до 3 дни преди датата на третирането са длъжни да:

- уведомят лично (с SMS и/или по електронна поща) собствениците на животновъдни обекти (пчелини), регистрирани съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, разположени в землището на населеното място по местонахождение на площите, които ще бъдат третирани, както и собствениците на пчелини, разположени в граничещите землища, за датата и часа, в който ще се извърши мероприятието;

- изпратят уведомително писмо съгласно приложение № 1 до кмета на населеното място, в чието землище ще се извършва третирането, както и до кметовете на населените места, чиито землища граничат с третираните площи.

Третирането да се извършва с:

- наземна техника - от залез слънце до 10:00 часа на следващия ден;

- авиационна техника - от изгрев слънце до 10:00 часа. Пчелите да не се пускат 14 часа след третиране с препарата.

За допълнителна информация:

Лице за контакти: Емилия Николова, ст. експерт ,,Екология” към Община Годеч. Телефон за връзка: 072998051.

За уведомление на пчеларите на територията на Община Годеч:

Лице за контакти: г-жа Елена Стойчева, председател на сдружение на пчеларите ,,Крилце”. Телефон за връзка: 0888837009.

Източник: Община Годеч