МИГ Берковица и Годеч събира комисия за оценка на проектни предложения

445 преглеждания

Могат да кандидатстват членове на Общото събрание на Сдружението

Местна инициативна група - Берковица и Годеч кани членовете на Общото събрание на Сдружението, които желаят да се включат в оценката на проектни предложения, да подадат заявления за участие в срок до 31.08.2018 г. на адрес: гр. Берковица, ул. „д-р Иван Панов“ № 1, стая 305. Това става ясно в обява, публикувана на сайта на Община Годеч.

Дейността на Комисията за подбор на проектни предложения се състои в извършването на оценка за Административно съответствие и допустимост, Техническа и финансова оценка и класиране на подадените проектни предложения, съгласно определените критерии за всяка мярка, включена в Стратегията за ВОМР на МИГ-Берковица и Годеч.

Желателно е членовете на ОС, желаещи да участват в комисиите, да се запознаят подробно с приложената Обява, където са посочени изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване.

Одобрените лица ще преминат обучение, организирано от МИГ на тема: „Оценка на проекти към Стратегия за ВОМР. Етапи на оценителния процес – АСД и ТФО“

Източник: Община Годеч