ОИЦ - София с изнесена приемна в община Годеч

282 преглеждания

Жителите на общината ще могат да получат важна за тях информация на 18.06.2018 г. от 11 до 14 часа

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област ще проведе изнесена приемна в гр. Годеч. Събитието ще се проведе на 18.06.2018 г. от 11.00 до 14.00 часа на площад "Свобода" 1, като посетителите на приемната ще бъдат запознати с актуални и предстоящи за кандидатстване процедури по програмите, които се финансират от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Всеки желаещ ще може да получи на място от експертите на ОИЦ напълно безплатна информация за оперативните програми, Програма за развитие на селските райони и Програма за морско дело и рибарство. В рамките на инициативата ще бъдат раздавани информационни и рекламни материали.

ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

EspressoNews