Община Драгоман призовава своите жители да регистрират животните си

444 преглеждания

С цел по-бърз и лесен контрол при евентуално възникване на „Африканска чума по свинете”

На 3 август 2018 г. в заседателната зала на Общинска администрация-Драгоман, общинската епизоотична комисия набеляза превантивните мерки срещу евентуалното разпространение на болестта Африканска чума по свинете. Представителите на комисията бяха запознати с възникването на опасността от проникване и разпространение на заболяването „Африканска чума по свинете”. Бяха набелязани мерки, целящи намаляване риска от разпространението на заболяването на територията на София област.
 
Община Драгоман призовава своите жители да регистрират отглежданите от тях животни (свине) с цел по-бърз и лесен контрол при евентуално възникване на заразата по животните. При забелязване на промяна в здравословното състояние или установяване на смърт при домашни и диви свине е необходимо гражданите да уведомят незабавно общинския ветеринарния лекар.
Телефон за контакт: 0885404707 д-р Желязко Нотев.
 
С решенията по протокола от заседанието на Комисията бяха запознати всички кметове и кметските наместници в община Драгоман. Определен е двуседмичен срок, в който те трябва да обиколят населените места, за които отговарят, за да установят кои стопани какви животни отглеждат. Всеки стопанин трябва да бъде предупреден, че трябва да е внимателен и при появата на някакви тревожни симптоми по животните - свине или дребен добитък, веднага да сигнализира в общината или на общинския ветеринарния лекар д-р Желязко Нотев. Кметът издаде заповед по повод превантивните мерки.
 
Със Заповедта за Афпиканската чума по свинете може да се запознаете тук. Информация за Африканската чума по свинете може да намерите тук.
 
EspressoNews
 
източник: община Драгоман