Община Драгоман ще изгради зелен кът за отдих в с. Цацаровци

480 преглеждания

Администрацията спечели пореден проект на тема „Обичам природата - и аз участвам“

Oбщина Dрагоман с пореден спечелен проект на тема “Oбичам природата – и аз участвам“

За поредна година Община Драгоман спечели проект и проведения конкурс в Националната кампания на МОСВ и ПУДООС „Чиста околна среда - 2018г." на тема „Обичам природата - и аз участвам“.

Проектът, с който тази година кандидатства Общината, бе „Изграждане на зелен кът за отдих за жителите на село Цацаровци, община Драгоман“. Той има за цел облагородяване и съхраняване на пространството около новоизграденото кметство в селото и опазването на околната среда.

Спечеленият проект е на стойност 9994.25 лв., а срокът на изпълнение – 30 ноември 2018 г.

EspressoNews