Община Своге приключи първия спечелен проект по програма „Еразъм +“

456 преглеждания

„Празници на хляба - европейско пътешествие“ се реализира в партньорство с община Ступава, Република Словакия и НПО „ESKAD“- град Одрин, Република Турция

На 1-ви август, община Своге приключи успешно първия спечелен проект по Програма „Еразъм +“. Прокетът „Празници на хляба - европейско пътешествие“, ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Младеж“ се реализира в партньорство с община Ступава, Република Словакия и НПО „ESKAD“- град Одрин, Република Турция.

Младежката мобилност се проведе в периода 02.06.2018 г.- 09.06.2018 г. в град Своге. Чрез реализацията на проекта 40 младежи от Словакия и Турция посетиха общината и взеха участие в осем дневно неформално обучение. Проектът изгради умения на участниците в областта на кулинарията и по-конкретно при производството на хляб и хлебни изделия като взеха участие на ежегодния фестивал „Празници на хляба“.

Символиката и значението на хляба допринесоха за културния и религиозния диалог, социалното приобщаване и солидарността между участниците от трите държави. Бяха постигнати и допълнителни цели, като:

- повишаване знанията, уменията и компетенциите на младите хора при производството на хляб и хлебни изделия ;

- развитие на професионалните компетенции на участниците в областта на кулинарията;

- младите участници научиха за опазването на традициите и културното богатство на единното европейско общество;

- преодолени бяха предразсъдъците (исторически, културни и религиозни) и се изградиха приятелства и солидарност между младите хора от България, Словакия и Турция;

- изградиха се практически умения у младите хора.

Реализирането на проекта отговори и потвърди заложените цели и нужди, които бяха постигнати изцяло.

По време на мобилността общо 60-те участници взеха участие в различни културни мероприятия. Всяка група представи своите традиции в сферата на културата и кулинарията, размени добри практики и взаимства опит от своите връстници. Участниците посетиха и разгледаха забележителности в община Своге, ПГ „Велизар Пеев“, град Своге, Софийска професионална гимназия по туризъм и град София.

Проектът помогна за междукултурния и междурелигиозния диалог сред младите хора, повишаване на толерантността и зачитане правата на хора от други религии и култури сред младежите - бенифициенти. В рамките на мобилността младите хора повишиха мотивацията за развитие, езиковите компетенции, изградиха чувство за оценка на нематериалното културно наследство. Участниците присъстваха на финала на традиционно провеждащия се фестивал „Празници на хляба“, който се проведе на 9-ти юни на градския площад в Своге. Освен, че опитаха от невероятно вкусния обреден хляб на финалистите и се насладиха на майсторството на участниците, получиха своите сертификати „Youthpass“. Госпожа Нина Копринджийска – заместник-кмет на Община Своге и ръководител на проекта връчи на представителите на партниращите организации специално изработени плакети. Изпълнението на проекта премина в дух на изключително партньорство и ефективно сътрудничество. Групите от трите държави се разделиха с обещание за бъдещи съвместни проекти.

EspressoNews

източник: Община Своге