Одобрени са кадастралната карта и регистри за имоти между гара Петърч и гара Драгоман

834 преглеждания

Попадащи в землището на с. Петърч

Одобрени са кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на поземлени имоти по трасето на железопътен участък гара Петърч – гара Драгоман, попадащи в землището на с. Петърч, община Костинброд и гр. Драгоман, община Драгоман. Това съобщиха от Община Костинброд на официалния си сайт.  

Във връзка с горното справки, услуги и издаване на скици за поземлените имоти по трасето на железопътен участък гара Петърч – гара Драгоман, попадащи в землището на с. Петърч, община Костинброд се извършват от служба по Геодезия, картография и кадастър Софийска област с адрес гр. София, кв. „Павлово“, ул. „Мусала“ 1, допълват още от местната администрация.

EspressoNews