Открит урок в час по „Програмиране I” в ПГ „Велизар Пеев“

641 преглеждания

Алберт Василев, от 12 клас, представи превръщанията между различните бройни системи

На 27 юни, в 9 „a“ клас, специалност „Системно програмиране“ на ПГ „Велизар Пеев“, се състоя открит урок в час по „Програмиране I“. Алберт Василев, от 12 клас на същата специалност, представи пред учениците от 9 клас превръщанията между различните бройни системи. За онагледяване методите за превръщане от една бройна система, той показа приложението за Android – Numeral Systems. То е изработено изцяло от него и е публикувано за сваляне в магазина за приложения Google Play. За разлика от всички останали приложения, които превръщат числа от една бройна система в друга, Numeral Systems показва всяка една стъпка от превръщането и описва метода. Това го прави подходящо за обучение на ученици.

Целта на урока бе да се провери до каква степен ученик от горните класове може да представи учебен материал на по-малките ученици и доколко те възприемат информацията от него. От друга страна вмъкването в обучението на софтуер написан от ученик, би могло да послужи като мотивация за деветокласниците да дадат всичко от себе си, за да достигнат по време на обучението си до подобно ниво на знания и умения.

Гости на събитието бяха Магдалена Ананиева – ст. експерт БЕЛ към РУО София – област, Незабравка Белева – експерт в дирекция ОБГУМ в МОН и Асенка Христова – външен експерт.

EspressoNews

източник: ПГ„Велизар Пеев“