Отчетът за свършеното в последните две години удовлетвори екипа на Община Драгоман

337 преглеждания

Акцент бяха инициативите, проектите и ремонтите

Община Драгоман представи отчета за изпълнението на първите две години от своята Програма за управление в настоящия кметски мандат.

В заседателната зала на местната администрация общинските служители чуха обобщение на свършеното за изминалия период. Кметът на Драгоман Андрей Иванов и неговите заместници Лидия Банкова и Емилия Милушева направиха презентация, с която да отчетат цялостната дейност на екипа и постигнатите успехи.

Ръководството на общината наблегна на спечелените до момента проекти и извършените ремонтни дейности в населените места от района. Акцент бяха и инициативите, които община Драгоман е успяла да осъществи с много труд и колективни усилия, както и отличията, с които бе възнаградена за работата си. Не бяха пропуснати и трудните моменти в работата на екипа на кмета.

Приоритетите за Община Драгоман в двугодишния бяха отговорност в управлението, диалог с обществеността и гарантиране на обществения интерес при използване на бюджетните средства при реализирането на десетки мероприятия и иновативни практики.

Служителите на Община Драгоман останаха удовлетворени от резултатите, които ги заредиха с вдъхновение и амбиции за нови успехи.

EspressoNews