По шест точки ще заседава ОбС-Драгоман на септемврийската си сесия

299 преглеждания

Заседанието е насрочено за 28-ми

Редовно заседание ще проведе Общински съвет-Драгоман. То е свикано за 28 септември /петък/ 2018 г. с начален час 15:00 ч. Мястото е Заседателната зала на Община Драгоман. Заседанието ще протече при следния проект за Дневен ред:

1. Докладна записка с вх.№100-412/21.09.2018 г. от Андрей Иванов - кмет на община Драгоман, относно: Актуализация на програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Драгоман за 2018 година. 

2. Докладна записка с вх.№100-409/19.09.2018 г. от Андрей Иванов - кмет на община Драгоман, относно: Закриване на социалната услуга „Дневен център за стари хора“ гр.Драгоман. 3. Инвестиционно намерение вх.№53-00356/19.09.2018 г. от д-р Александър Коцев Колев - Управител на АК МЕДИКЪЛ ЕООД.
 
4. Заявление с вх.№94-00598/07.09.2018 г. от Мария Тодорова Петрова, относно: Отпускане на еднократна парична помощ при раждане.
 
5. Молба с вх.№94-00622/19.09.2018 г. от Даниела Ангелова Николова, относно: Отпускане на еднократна парична помощ.
 
6. Други.
 
EspressoNews