Прекъсвания на електрозахранването ще има на територията на общините на запад от София

353 преглеждания

В периода 11-15 юни

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на общините Божурище, Драгоман, Костинброд, Своге и Сливница ще има в периода 11-15 юни, информират от ЧЕЗ.

Ето и график на прекъсванията:

Община Божурище:

11.06.2018 09:30 - 16:00 ХЕРАКОВО V-130086, М. САВИНА ВОДИЕНИЦА 75 УПИ ХV-545, КВ. 70, М. КАНТОН ВИЛА 39, 455

12.06.2018 09:30 - 16:00 ХЕРАКОВО V-130086, М. САВИНА ВОДИЕНИЦА 75 УПИ ХV-545, КВ. 70, М. КАНТОН ВИЛА 39, 455

13.06.2018 09:30 - 16:00 ХЕРАКОВО V-130086, М. САВИНА ВОДИЕНИЦА 75 УПИ ХV-545, КВ. 70, М. КАНТОН ВИЛА 39, 455

Община Драгоман:

11.06.2018 10:30 - 13:00 КАЛОТИНА УЛ. ГРАНИЦАТА

Община Костинброд:

11.06.2018 09:30 - 16:00 КОСТИНБРОД 1-737, КВ. 33 БАЧО КИРО 15, 13, 5, 16, 9, 1, № 9, 7; ИВАН АСЕН II 15, 17; ИНДЖЕ ВОЙВОДА 1; КНЯЗ БОРИС 5, 10, 1, 14, 3, 12, 6; КОЛЮ ФИЧЕТО 8, 10, 3, 7, 4, 1, 2, 6, 5; МАСЛОВО ОБЕДИНЕНА 145, 194, 157, 190, 141, 210, 196, 147, 153, 143, 188, 149, 198, 200, 204, 192, 206, 202; ПИ 618159 ПОП БОГОМИЛ 8; СВОБОДА 2, 7, 1, 3, 12, 8, 5, 6, 14, 10, 4; СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ 1, 15, 19, 9, 14, 5, 3, 2А, 2, 13, 6, 12, 4, 10, 7; СТЕФАН СТАМБОЛОВ 2; ЦАР БОРИС I 4, 7; ЦАР СИМЕОН 3, 8, 5, 12, 6А, 10, 1, 7; ШИЯКОВЦИ УПИ ІІ-62 КВ 32

12.06.2018 09:30 - 16:00 КОСТИНБРОД 1-737, КВ. 33 БАЧО КИРО 15, 13, 5, 16, 9, 1, № 9, 7; ИВАН АСЕН II 15, 17; ИНДЖЕ ВОЙВОДА 1; КНЯЗ БОРИС 5, 10, 1, 14, 3, 12, 6; КОЛЮ ФИЧЕТО 8, 10, 3, 7, 4, 1, 2, 6, 5; МАСЛОВО ОБЕДИНЕНА 145, 194, 157, 190, 141, 210, 196, 147, 153, 143, 188, 149, 198, 200, 204, 192, 206, 202; ПИ 618159 ПОП БОГОМИЛ 8; СВОБОДА 2, 7, 1, 3, 12, 8, 5, 6, 14, 10, 4; СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ 1, 15, 19, 9, 14, 5, 3, 2А, 2, 13, 6, 12, 4, 10, 7; СТЕФАН СТАМБОЛОВ 2; ЦАР БОРИС I 4, 7; ЦАР СИМЕОН 3, 8, 5, 12, 6А, 10, 1, 7; ШИЯКОВЦИ УПИ ІІ-62 КВ 32

13.06.2018 09:30 - 16:00 КОСТИНБРОД 1-737, КВ. 33 БАЧО КИРО 15, 13, 5, 16, 9, 1, № 9, 7; ИВАН АСЕН II 15, 17; ИНДЖЕ ВОЙВОДА 1; КНЯЗ БОРИС 5, 10, 1, 14, 3, 12, 6; КОЛЮ ФИЧЕТО 8, 10, 3, 7, 4, 1, 2, 6, 5; МАСЛОВО ОБЕДИНЕНА 145, 194, 157, 190, 141, 210, 196, 147, 153, 143, 188, 149, 198, 200, 204, 192, 206, 202; ПИ 618159 ПОП БОГОМИЛ 8; СВОБОДА 2, 7, 1, 3, 12, 8, 5, 6, 14, 10, 4; СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ 1, 15, 19, 9, 14, 5, 3, 2А, 2, 13, 6, 12, 4, 10, 7; СТЕФАН СТАМБОЛОВ 2; ЦАР БОРИС I 4, 7; ЦАР СИМЕОН 3, 8, 5, 12, 6А, 10, 1, 7; ШИЯКОВЦИ УПИ ІІ-62 КВ 32

13.06.2018 09:30 - 09:45 ГОЛЯНОВЦИ 401001 XVI-131 ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ 14В, 14Б, 14А; м. „Червиляк М. ЧЕРВИЛЯК, УПИ 403045 М. ЧЕРВИЛЯК, УПИ 403047 местн. ул. ЦЕНТРАЛНА 9; ПИ 403046, М. ЧЕРВИЛАК УЛ ЛИЛИЯ УПИ 322 КВ. 22 УЛ НАРЦИС УПИ III-92. КВ 21 УПИ ІІІ298, КВ. 4 УПИ ХVІ-219, кв. 13 Централна лъката 2; ВИЛА, МЕСТНОСТ СТРАНАТА, МЕСТНОСТ УЗДРОВИЦА, 3 УЛ. ВИКТОРИЯ, М. ЛАКАТА, ИМОТ 339027, КЪЩА, ПИ 403015, УПИ VІІІ-121, КВ. 9; ДРАГОВИЩИЦА, ОБЩ. КОСТИНБРОД; І КВ. 33 020400 М. БАТКОВАЦИ; 101 160140 433, 92 507. 88 556 IV -185 КВ. 33 XIX-163, КВ. 24 БАТКОВЦИ БЕЛИДИЕ ХАН БРИГАНДИЯ ВТОРА 3, УПИ 1-181, КВ. 35, 1, 38; ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА 1; ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА 10; ДВАНАДЕСЕТА 10; ДЕВЕТА 4; КВ. БАТКОВЦИ М. БРЕГАНДИЯ ИМОТ ПЛ. №42 м. БРИГАНДИЯ М. БРИГАНДИЯ ИМ. ПЛ. №116 М. БРИГАНДИЯ ИМ. ПЛ. №75 М. БЯЛА ЗЕМЯ мест. БРЕГАНДИЯ мест. БРИГАНДИЯ мест. БРИГАНДИЯ МЕСТ. БРИГАНДИЯ местн. БРИГАНДИЯ МЕСТНОСТ БРИГАДИЯ м. ЛЪКА ИЗОМАТ ПИ 140180 ОСЕМНАДЕСЕТА 13 А; ОСМА 6; парцел 601 до кв2 ПЕТА 3; ПИ 541 ДО кв. 22 ПИ 543 ДО КВ. 22 ПЪРВА 75, СКЛАД, 54, 38, 116, 89; СЕДЕМНАДЕСЕТА 6; СТОЖЕРА ТРИДЕСЕТ И ВТОРА 4; ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА 10; УПИ 508113, М. СТОЖЕРА УПИ-16, КВ. 502В. З. БРЕГАНДИЯ ЧЕТВЪРТА 2; МАХАЛА СТОЖЕРА, ПИ 352020, ФУРГОН, 1, 3, 26, 17, 11, ВИЛА, М. БРИГАНДИЯ, ПИ 5020007; КОСТИНБРОД; 050260 І-4397 КВ. 259 М. ПОД СЕЛОТО XXXVI-1362 КВ 180 АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 74, 83, 87А, 95, 83А, 93, 89, 87, 76, 97, 101, 81, 91, 99, 72, 79, 12, 27, 32, 21, 36, 42, 1, 40, 7, 37, 45, 23, 49, 11, 6, 47, 28, 51, 48, 26, 38, 9, 5, 20, 19, 10, 8, 3, 2, 44, 13, 31, 30, 4, 46, 34, 43, 22, 52, 35, 29, 39, 50, 25, 24, 33, 78А; БАЛВАН 11, 5А, 9, 3А, 3, 13, 10, 7, 4, 1; БРИГАНДИЯ ВИХРЕН 6, 4А, 10, 2, 1, 12, 8, 4; ЗДРАВЕЦ 10, 5, 3, 1, 4, 8, 2, 6, 4; КИРИЛ И МЕТОДИЙ 3, 7; КРАЙБРЕЖНА 20, 6, 4, 18, 12, 14; ЛИЛИЯ 31, 16, 20, 51, 14, 33, 43, 45, 29, 18, 37, 35, 25, 41, 39, 27, 53, 23; ЛОМСКО ШОСЕ 88; ЛЮЛИН 7, 2, 55, 31, 38, 32, 51, 14А, 24А, 10, 33, 24, 28, 43, 9, 40, 11, 30А, 42, 36, 4, 23, 37, 19, 25, 13, 39, 14, 34, 16, 17, 15, 6, 30, 37А, 35, 11А, 3, 46, 45, 8, 52, 17А, 41, 16 КЪЩА, 26, 29, 1, 5, 12, 21, 27, 44, 22; ЛЮЛЯК 16, 23, 24, 25, 20, 29, 28, 21, 18, 19, 26; МАЛКА ПАДИНА местн. МАЛКА ПАДИНА 3, 2; МЕСТНОСТ БАЛВАН ГРАДИНА МЕСТНОСТ ШКЕНДЕРИЦА 2; МЛАДОСТ 3, 6, 1, 2, 4; НИКОЛА ОБРЕТЕНОВ 1, 3, 6, 2, 5, 10, 8; ОБОРИЩЕ 4, 3, 9, 6, 1, 7, 2, 5, 8; ОТЕЦ ПАИСИЙ 1, 4, 10, 14, 3, 6, 2А, 11, 12, 5, 8, 2, 7; ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 1; ПЕЙО ЯВОРОВ 4А, 3, 6, 5, 1, 2, 4; ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ 3, 9, 2, 4, 1, 7, 2А, 5, 2 Г; ПОМОРИЕ 7, 1, 23, 17, 19, 13, 11А, 9, 15, 5, 21, 11, 2; ПРЕСПА 3, 4, 1, 2, 5, 7; ПЪРВИ МАЙ 8, 6, 4, 29, 2, 3, 12, 24, 13, 16, 27, 14, 15, 26, 10, 1, 18, 21, 17 ВИЛА, 19, 23, 8, 20; РУЕН 2; СВЕТЛИНА 14, 4, 2, 16, 1, 18, 22, 10, 6А, 5, 12, 8; СИНЧЕЦ 3, 9, 11, 6, 1, 7, 4, 13, 12, 5, 8; СЛАВЯНСКА 110, 102; СТАРА ПЛАНИНА 2, 5, 15, 14А, 14, 13, 6, 10, 7, 3, 12, 11, 2А, 16, 9; СТЕФАН КОСТАДИНОВ 2, 9, 1, 5, 6, 10, 11, 8, 3; ТЕМЕНУГА 1, 11, 3, 2, 7; ТОПОЛА 4, 2; УПИ 1-4082 УПИ ІІ-891, 892, КВ. 204 УПИ XXII1362, КВ. 180180 ФИЛИП ТОТЮ УПИ ІІ-4082 кв 189, 14, 9, 27, 16, 7, 2, 19, 24, 37, 1, 8, 4А, 10, 29, 6, 13, 17, 3, 29А, 35, 31, 5, 4, 25, 18А, 11, 21, 12, 23, 18, 39, 33, 18А; ХАН КУБРАТ 2; ЦАРЕВЕЦ 12, 2, 4, 6, 16, 11, 14, 7 ГАРАЖ, УПИ 503050, 5, 10, 8, 3А, 8А, 1, 7, 3, 9; ЧЕРВИЛЯКА

13.06.2018 09:30 - 11:00 ГОЛЯНОВЦИ 401001 XVI-131 ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ 14В, 14Б, 14А; м. „Червиляк М. ЧЕРВИЛЯК, УПИ 403045 М. ЧЕРВИЛЯК, УПИ 403047 местн. ул. ЦЕНТРАЛНА 9; ПИ 403046, М. ЧЕРВИЛАК УЛ ЛИЛИЯ УПИ 322 КВ. 22 УЛ НАРЦИС УПИ III-92. КВ 21 УПИ ІІІ298, КВ. 4 УПИ ХVІ-219, кв. 13 Централна лъката 2; ВИЛА, МЕСТНОСТ СТРАНАТА, МЕСТНОСТ УЗДРОВИЦА, 3 УЛ. ВИКТОРИЯ, М. ЛАКАТА, ИМОТ 339027, КЪЩА, ПИ 403015, УПИ VІІІ-121, КВ. 9; ДРАГОВИЩИЦА, ОБЩ. КОСТИНБРОД; І КВ. 33 020400 М. БАТКОВАЦИ; 101 160140 433, 92 507. 88 556 IV -185 КВ. 33 XIX-163, КВ. 24 БАТКОВЦИ БЕЛИДИЕ ХАН БРИГАНДИЯ ВТОРА 3, УПИ 1-181, КВ. 35, 1, 38; ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА 1; ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА 10; ДВАНАДЕСЕТА 10; ДЕВЕТА 4; КВ. БАТКОВЦИ М. БРЕГАНДИЯ ИМОТ ПЛ. №42 м. БРИГАНДИЯ М. БРИГАНДИЯ ИМ. ПЛ. №116 М. БРИГАНДИЯ ИМ. ПЛ. №75 М. БЯЛА ЗЕМЯ мест. БРЕГАНДИЯ мест. БРИГАНДИЯ мест. БРИГАНДИЯ МЕСТ. БРИГАНДИЯ местн. БРИГАНДИЯ МЕСТНОСТ БРИГАДИЯ м. ЛЪКА ИЗОМАТ ПИ 140180 ОСЕМНАДЕСЕТА 13 А; ОСМА 6; парцел 601 до кв2 ПЕТА 3; ПИ 541 ДО кв. 22 ПИ 543 ДО КВ. 22 ПЪРВА 75, СКЛАД, 54, 38, 116, 89; СЕДЕМНАДЕСЕТА 6; СТОЖЕРА ТРИДЕСЕТ И ВТОРА 4; ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА 10; УПИ 508113, М. СТОЖЕРА УПИ-16, КВ. 502В. З. БРЕГАНДИЯ ЧЕТВЪРТА 2; МАХАЛА СТОЖЕРА, ПИ 352020, ФУРГОН, 1, 3, 26, 17, 11, ВИЛА, М. БРИГАНДИЯ, ПИ 5020007; КОСТИНБРОД; XXXVI-1362 КВ 180 АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 12, 27, 32, 21, 36, 42, 1, 40, 7, 37, 45, 23, 49, 11, 6, 47, 28, 51, 48, 26, 38, 9, 5, 20, 19, 10, 8, 3, 2, 44, 13, 31, 30, 4, 46, 34, 43, 22, 52, 35, 29, 39, 50, 25, 24, 33; БРИГАНДИЯ ВИХРЕН 6, 4А, 10, 2, 1, 12, 8, 4; ЗДРАВЕЦ 4; КИРИЛ И МЕТОДИЙ 3, 7; ЛИЛИЯ 31, 16, 20, 51, 14, 33, 43, 45, 29, 18, 37, 35, 25, 41, 39, 27, 53, 23; ЛОМСКО ШОСЕ 88; ЛЮЛИН ЛЮЛЯК 16, 23, 24, 25, 20, 29, 28, 21, 18, 19, 26; МЛАДОСТ 3, 6, 1, 2, 4; ОБОРИЩЕ 4, 3, 9, 6, 1, 7, 2, 5, 8; ОТЕЦ ПАИСИЙ 1, 4, 10, 14, 3, 6, 2А, 11, 12, 5, 8, 2, 7; ПЪРВИ МАЙ 3, 12, 24, 13, 16, 27, 14, 15, 26, 10, 1, 18, 21, 17 ВИЛА, 19, 23, 8, 20; СВЕТЛИНА 14, 4, 2, 16, 1, 18, 22, 10, 6А, 5, 12, 8; СИНЧЕЦ 3, 9, 11, 6, 1, 7, 4, 13, 12, 5, 8; СТАРА ПЛАНИНА 2, 5, 15, 14А, 14, 13, 6, 10, 7, 3, 12, 11, 2А, 16, 9; ТЕМЕНУГА 1, 11, 3, 2, 7; ТОПОЛА 4, 2; УПИ XXII-1362, КВ. 180180 ХАН КУБРАТ 2; ЦАРЕВЕЦ 12, 2, 4, 6, 16, 11, 14, 7 ГАРАЖ, УПИ 503050, 5, 10, 8, 3А, 8А, 1, 7, 3, 9

13.06.2018 10:30 - 11:00 ГОЛЯНОВЦИ 401001 XVI-131 ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ 14В, 14Б, 14А; м. „Червиляк М. ЧЕРВИЛЯК, УПИ 403045 М. ЧЕРВИЛЯК, УПИ 403047 местн. ул. ЦЕНТРАЛНА 9; ПИ 403046, М. ЧЕРВИЛАК УЛ ЛИЛИЯ УПИ 322 КВ. 22 УЛ НАРЦИС УПИ III-92. КВ 21 УПИ ІІІ298, КВ. 4 УПИ ХVІ-219, кв. 13 Централна лъката 2; ВИЛА, МЕСТНОСТ СТРАНАТА, МЕСТНОСТ УЗДРОВИЦА, 3 УЛ. ВИКТОРИЯ, М. ЛАКАТА, ИМОТ 339027, КЪЩА, ПИ 403015, УПИ VІІІ-121, КВ. 9; ДРАГОВИЩИЦА, ОБЩ. КОСТИНБРОД; І КВ. 33 020400 М. БАТКОВАЦИ; 101 160140 433, 92 507. 88 556 IV -185 КВ. 33 XIX-163, КВ. 24 БАТКОВЦИ БЕЛИДИЕ ХАН БРИГАНДИЯ ВТОРА 3, УПИ 1-181, КВ. 35, 1, 38; ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА 1; ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА 10; ДВАНАДЕСЕТА 10; ДЕВЕТА 4; КВ. БАТКОВЦИ М. БРЕГАНДИЯ ИМОТ ПЛ. №42 м. БРИГАНДИЯ М. БРИГАНДИЯ ИМ. ПЛ. №116 М. БРИГАНДИЯ ИМ. ПЛ. №75 М. БЯЛА ЗЕМЯ мест. БРЕГАНДИЯ мест. БРИГАНДИЯ мест. БРИГАНДИЯ МЕСТ. БРИГАНДИЯ местн. БРИГАНДИЯ МЕСТНОСТ БРИГАДИЯ м. ЛЪКА ИЗОМАТ ПИ 140180 ОСЕМНАДЕСЕТА 13 А; ОСМА 6; парцел 601 до кв2 ПЕТА 3; ПИ 541 ДО кв. 22 ПИ 543 ДО КВ. 22 ПЪРВА 75, СКЛАД, 54, 38, 116, 89; СЕДЕМНАДЕСЕТА 6; СТОЖЕРА ТРИДЕСЕТ И ВТОРА 4; ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА 10; УПИ 508113, М. СТОЖЕРА УПИ-16, КВ. 502В. З. БРЕГАНДИЯ ЧЕТВЪРТА 2; МАХАЛА СТОЖЕРА, ПИ 352020, ФУРГОН, 1, 3, 26, 17, 11, ВИЛА, М. БРИГАНДИЯ, ПИ 5020007; КОСТИНБРОД; 050260 І-4397 КВ. 259 М. ПОД СЕЛОТО XXXVI-1362 КВ 180 АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 74, 83, 87А, 95, 83А, 93, 89, 87, 76, 97, 101, 81, 91, 99, 72, 79, 12, 27, 32, 21, 36, 42, 1, 40, 7, 37, 45, 23, 49, 11, 6, 47, 28, 51, 48, 26, 38, 9, 5, 20, 19, 10, 8, 3, 2, 44, 13, 31, 30, 4, 46, 34, 43, 22, 52, 35, 29, 39, 50, 25, 24, 33, 78А; БАЛВАН 11, 5А, 9, 3А, 3, 13, 10, 7, 4, 1; БРИГАНДИЯ ВИХРЕН 6, 4А, 10, 2, 1, 12, 8, 4; ЗДРАВЕЦ 10, 5, 3, 1, 4, 8, 2, 6, 4; КИРИЛ И МЕТОДИЙ 3, 7; КРАЙБРЕЖНА 20, 6, 4, 18, 12, 14; ЛИЛИЯ 31, 16, 20, 51, 14, 33, 43, 45, 29, 18, 37, 35, 25, 41, 39, 27, 53, 23; ЛОМСКО ШОСЕ 88; ЛЮЛИН 7, 2, 55, 31, 38, 32, 51, 14А, 24А, 10, 33, 24, 28, 43, 9, 40, 11, 30А, 42, 36, 4, 23, 37, 19, 25, 13, 39, 14, 34, 16, 17, 15, 6, 30, 37А, 35, 11А, 3, 46, 45, 8, 52, 17А, 41, 16 КЪЩА, 26, 29, 1, 5, 12, 21, 27, 44, 22; ЛЮЛЯК 16, 23, 24, 25, 20, 29, 28, 21, 18, 19, 26; МАЛКА ПАДИНА местн. МАЛКА ПАДИНА 3, 2; МЕСТНОСТ БАЛВАН ГРАДИНА МЕСТНОСТ ШКЕНДЕРИЦА 2; МЛАДОСТ 3, 6, 1, 2, 4; НИКОЛА ОБРЕТЕНОВ 1, 3, 6, 2, 5, 10, 8; ОБОРИЩЕ 4, 3, 9, 6, 1, 7, 2, 5, 8; ОТЕЦ ПАИСИЙ 1, 4, 10, 14, 3, 6, 2А, 11, 12, 5, 8, 2, 7; ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 1; ПЕЙО ЯВОРОВ 4А, 3, 6, 5, 1, 2, 4; ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ 3, 9, 2, 4, 1, 7, 2А, 5, 2 Г; ПОМОРИЕ 7, 1, 23, 17, 19, 13, 11А, 9, 15, 5, 21, 11, 2; ПРЕСПА 3, 4, 1, 2, 5, 7; ПЪРВИ МАЙ 8, 6, 4, 29, 2, 3, 12, 24, 13, 16, 27, 14, 15, 26, 10, 1, 18, 21, 17 ВИЛА, 19, 23, 8, 20; РУЕН 2; СВЕТЛИНА 14, 4, 2, 16, 1, 18, 22, 10, 6А, 5, 12, 8; СИНЧЕЦ 3, 9, 11, 6, 1, 7, 4, 13, 12, 5, 8; СЛАВЯНСКА 110, 102; СТАРА ПЛАНИНА 2, 5, 15, 14А, 14, 13, 6, 10, 7, 3, 12, 11, 2А, 16, 9; СТЕФАН КОСТАДИНОВ 2, 9, 1, 5, 6, 10, 11, 8, 3; ТЕМЕНУГА 1, 11, 3, 2, 7; ТОПОЛА 4, 2; УПИ 1-4082 УПИ ІІ-891, 892, КВ. 204 УПИ XXII1362, КВ. 180180 ФИЛИП ТОТЮ УПИ ІІ-4082 кв 189, 14, 9, 27, 16, 7, 2, 19, 24, 37, 1, 8, 4А, 10, 29, 6, 13, 17, 3, 29А, 35, 31, 5, 4, 25, 18А, 11, 21, 12, 23, 18, 39, 33, 18А; ХАН КУБРАТ 2; ЦАРЕВЕЦ 12, 2, 4, 6, 16, 11, 14, 7 ГАРАЖ, УПИ 503050, 5, 10, 8, 3А, 8А, 1, 7, 3, 9; ЧЕРВИЛЯКА

14.06.2018 09:30 - 16:00 КОСТИНБРОД 1-737, КВ. 33 БАЧО КИРО 15, 13, 5, 16, 9, 1, № 9, 7; ИВАН АСЕН II 15, 17; ИНДЖЕ ВОЙВОДА 1; КНЯЗ БОРИС 5, 10, 1, 14, 3, 12, 6; КОЛЮ ФИЧЕТО 8, 10, 3, 7, 4, 1, 2, 6, 5; МАСЛОВО ОБЕДИНЕНА 145, 194, 157, 190, 141, 210, 196, 147, 153, 143, 188, 149, 198, 200, 204, 192, 206, 202; ПИ 618159 ПОП БОГОМИЛ 8; СВОБОДА 2, 7, 1, 3, 12, 8, 5, 6, 14, 10, 4; СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ 1, 15, 19, 9, 14, 5, 3, 2А, 2, 13, 6, 12, 4, 10, 7; СТЕФАН СТАМБОЛОВ 2; ЦАР БОРИС I 4, 7; ЦАР СИМЕОН 3, 8, 5, 12, 6А, 10, 1, 7; ШИЯКОВЦИ УПИ ІІ-62 КВ 32

14.06.2018 09:30 - 10:15 БЕЗДЕН IX-60, кв. 12 В. З. БИСТРИЦА УПИ ХVІ-164 М. МОГИЛАТА УПИ77, 24 ПИ №243, КВ. 25 С. БЕЗДЕН ОБЩ. КОСТИНБРОД УПИ ХІІІ-78 УПИ 77. 9 . УПИ ІV-126, КВ. 2 В. З. БИСТРИЦА УПИ ХІІ-47, КВ. 10 В. З. БИСТРИЦА ВИЛА, КЪЩА, ПИ 77. 41, ВИЛА, ВЗ БИСТРИЦА; БОГЬОВЦИ; ИМОТ 5340057 общ. КОСТИНБРОД УПИ II -29, кв. 9 УПИ X126 КВ. 25 УПИ ХІІ-127 КВ. 25 ПРЕМЕСТВАЕМ ОБЕКТ; КЪЩА, КЪЩА, № . , ВИЛА; ГРАДЕЦ, ОБЩ. КОСТИНБРОД; 155, 6 БЕЛИДИЕ ХАН МЕС. БЕЛЕДИЕ ХАН; ДРАГОВИЩИЦА, ОБЩ. КОСТИНБРОД; БЕЛИДИЕ ХАН; КОСТИНБРОД; 4498, М. "КОКА КОЛА" XV-3434 КВ. 76В АКАЦИЯ 8, 6, 4, 2, 10; БАЛКАН БЕЛИ БРЕЗИ 4, 7, 7А, 3, 1, 1А, 5, 6, 12, 10, 9, 14, 8; БЕЛИЦА 6, 4, 11, 27, 2, 8, 3, 7, 22, 5, 1, 9, 11, 36, 10, 18А, 11, 34, 28, 8, 33, 24, 16, 29, 13, 39, 21, 18, 25, 31, 22, 21А, 30, 27, 39А, 37, 26, 34А, 41, 14, 35, 23, 21Б, 19, 20, 17, 12, 19А, 15; ВИТОША 4, ГЕО МИЛЕВ, 14, 2, 8, 12, 10, 6, 48, 3, 19, 52, 13, 20, 16, 36, 5, 26, 25, 9, 22, 18, 28, 36А, 20А, 16А, 44, 32, 40, 24, 1, 46, 42, 15, 23, 11, 34, 7, 30, 38, 21, 27, 29; ГЕО МИЛЕВ 3А, 3, 5, 2, 1, 6, 17, 33, 15, 11А, 27, 18, 23, 11, 13, 31, 28, 21, 25, 7, 9; Г. М. ДИМИТРОВ 21 УПИ ХІV-3745, КВ. 76, 17; ДВАНАДЕСЕТИ АПРИЛ 2, 5, 3, 1, 4; ДРАВА 11; ЖП МОСТ 15, 7, 2, 12, 13, 8, 20, 1, 4, 10; ЗАХАРИ СТОЯНОВ 2; ЗАЯКОВИЦА 3; ИЗВОР 6, 14, 12, 22, 18, ВИЛА, 20, 3А, 10, 5, 16; ИСКЪР 3, 2, 4, 9, 4А, 8, 1, 7, 5, 2Б, 1Б; КАП. ПЕТКО ВОЙВОДА 2, 6, 5; КВ 76 АПАРЦЕЛ ХІІ КОКИЧЕ 3, 1; МАЛИНА 5; МАРИЦА 5, 2, 3, 1, 8, 6, 4; МАСЛОВО 1; МАХАЛА БЕЛЕДИЕ ХАН МАХАЛА ЛЕШКОВ ВРЪХ МЕСТНОСТ ЛЕНКОВИ КОШАРИ МЕСТНОСТ МИТКОВА ВОДЕНИЦА МОМЧИЛ ВОЙВОДА 35, 43, 36, 23, 38, 37, 41, 17, 33, 49, 53, 20, 31, 6, 26, 32, 47, 10, 18, 12, 51, 24, 25, 14, 29, 24Б, 28, 39, 8, 40, 30, 22, 27; НИКОЛА Д. ПЕТКОВ 12А, 18, 10, 36, 40, 1, 8, 9, 49, 12, 24, 51, 38, 16; ОБЕДИНЕНА 72; ОСТРОВА 26, 1, 21, 22, 23А, 32, 24; ПАНАЙОТ ВОЛОВ 41Д, 41Б, 41В, 1; ПЕТРОВДЕН КЪЩА, 4, 2; ПИРИН 3, 8, 4 КЪЩА; ПОП ХАРИТОН 2, 5, 6, 8, 3, 7, 4; РАЙНА КНЯГИНЯ 1А, 3, 6, 7, 2, 8, 4, 1, 5, 21, 31, 12, 11, 35А, 22, 19А, 30, 35, 26, 29, 27, 32, 25, 20, 10, 19, 33, 28, 23, 13, 9, 14, 15, 18, 16, 17; СЛАВЯНСКА 23; СРЕДЕЦ 6, 9, 2, 11, 4, 3, 7, 1, 5, 1А, 2; УПИ ХІ-3106, КВ. 235 УПИ ХІІ3254 КВ 116 ЧЕРНО МОРЕ 6, 4, 8, 3; ШИЯКОВЦИ СТРОЕЖ; БЕЛЕДИЕ ХАН, СТОПАНСКИ ДВОР МАСЛОВО, 1, 14, 32, 21, 41, 17, 12, 37, 27, 24, 25, 22, 16, 19, 13, 15, 31, 39, 18, 28, 38, 360, 29, 20, 30, 26, 11, 14, 15, 3, 44, 45, 13, 9, 10, 76, 7, 42, 43, 12, 1, 5, 7, 1, 6, 2, 5; ОПИЦВЕТ; 10 III-283 VII-92, КВ. 24 XVII КВ. 4 УПИ XIV-169 КВ. 32 УПИ ІІ-255, КВ. 25, УПИ ХV-18, КВ. 2, УПИ ІІІ-ОБЩ. , КВ. 42; ПЕТЪРЧ; АТАНАС ГЪЛЪБОВ 18, 14, 8, 26, 27, 16, 5, 12, 31, 4, 11, 24, 30, 28, 13, 22, 20, 7, 9, 34, 15, 1, 32, 6, 3; БУЗЛУДЖА 32, 42, 25, 40, 12, 51, 19, 58, 38, 45, 24, 10, 16, 52, 64, 36, 62, 50, 33, 23, 37, 46, 28, 26, 18, 60, 22, 44, 49, 27, 30, 53, 39, 43, 47, 21, 17, 20, 41, 14, 15, 34; ВИТАН 15, 18, 22, 12, 11, 13, 17, 5, 20, 9; ГАРАТА КЪЩА; ГЕРЕНА 1, 3; ДЕТЕЛИНА 2, 3, 1; ИВАН БОНЧЕВ 13, 16, 1, 22, 10, 5, 20, 8, 6, 14, 17, 18, 4, 2 КЪЩА, 26, 9, 15, 11, 3, 24; КАМЧИЯ 24, 17, 9, 20, 19, 11, 28, 21, 22, 15, 18, 30, 13; КАП. ПЕТКО ВОЙВОДА 47, 83, 93, 49, 43, 61, 59, 71, 53, 85, 36, 75, 51, 69, 45, 89, 66, 65, 41, 73, 68, 39, 50, 58, 91, 55, 77, 67, 52, 44, 76, 42, 57, 40, 87, 63, 64, 79, 72, 74, 81, 46, 54; ЛЮЛИН 14, 1, 3, 5, 10, 6, 12, 8, 16, 4; СЛАТИНА 8, 12, 14, 2, 10, 6, 17, 15, 19, 4; ТАНТИЛ СТОЙЧЕВ 31; ТОПОЛНИЦА 17; ШОПСКА КОМУНА 65, 71, 81, 62, 83, 85, 70, 77, 73, 75, 66, 68, 56; ЗАВОД СРЕЩУ ГАРАТА; СОФИЯ; РАЙСКА ГРАДИНА/АВРОРА/; ХЕРАКОВО; ПИ 145016

15.06.2018 09:30 - 16:00 КОСТИНБРОД 1-737, КВ. 33 БАЧО КИРО 15, 13, 5, 16, 9, 1, № 9, 7; ИВАН АСЕН II 15, 17; ИНДЖЕ ВОЙВОДА 1; КНЯЗ БОРИС 5, 10, 1, 14, 3, 12, 6; КОЛЮ ФИЧЕТО 8, 10, 3, 7, 4, 1, 2, 6, 5; МАСЛОВО ОБЕДИНЕНА 145, 194, 157, 190, 141, 210, 196, 147, 153, 143, 188, 149, 198, 200, 204, 192, 206, 202; ПИ 618159 ПОП БОГОМИЛ 8; СВОБОДА 2, 7, 1, 3, 12, 8, 5, 6, 14, 10, 4; СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ 1, 15, 19, 9, 14, 5, 3, 2А, 2, 13, 6, 12, 4, 10, 7; СТЕФАН СТАМБОЛОВ 2; ЦАР БОРИС I 4, 7; ЦАР СИМЕОН 3, 8, 5, 12, 6А, 10, 1, 7; ШИЯКОВЦИ УПИ ІІ-62 КВ 32

Община Своге:

12.06.2018 15:30 - 15:45 БОВ, ОБЩ. СВОГЕ ЛУКОВО ; ГУБИСЛАВ; ; ДРУЖЕВО; ВИЛА, ВИЛА; ЛАКАТНИК, ОБЩ. СВОГЕ; ВАСИЛ ЛЕВСКИ 36; ВЕНЕЦ 28, 3, 16, 36, 6, 5, 48, 46, 22, 12, 26, 52, 18, 44, 54, 7, 8, 34, 4, 1, 50, 24, 30, 32, 56, 20; ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 7, 9; ГРАДИЩЕ 3; ИВАН ВАЗОВ 6; ИЗВОРА 1; ИСКЪР 29; КОВАЙСКИ ДОЛ 1, 3, 6, 9, 5, 7, 4, 2; КОКИЧЕ 7, 8; КРЪСТАТ КАМЪК № 3; КУЛЕНИЦА 19, 6, 10, 4, 8, 7, 20, 11, 1, 3, 9, 15, 24, 5, 25, 13, 22; МАХАЛА ДЪРЖАНЧОВА НИВА МАХ. РАДЕЖ ТП РАВНА НИВА ПРОБОЙНИЦА КЪЩА, ВИЛА; ПЪРВИ МАЙ 17; РОЗА 7, 6, 1, 10, 16, 8, 5, 3, 14, 2, 11, 9; СТАРА ПЛАНИНА 9, 12, 2, 7, 4, 6, 11, 20, 14, 8, 1, 3, 18, 10, 5, 16; ВИЛА; ЛЕВИЩЕ; ; МИЛАНОВО, ОБЩ. СВОГЕ; ВАСИЛ ЛЕВСКИ 9; КОМ 3; МАХ. КАТ КЪЩА; МАХ. МЪЖЕВ ДЕЛ 7; МАХ. РЪЖИЩА МАХ. СВРАЖЕН МЪЖЕВ ДЕЛ РОПОТАМО 16; СТАРА ПЛАНИНА 13; УПИ-XV-46 МАХ. ЛАК, ВИЛА, ВИЛА, МАХАЛА СТАРО СЕЛО, КЪЩА, ВИЛА, 2; ОПЛЕТНЯ; Парцел V-94, кв. 3 ВИЛА; СОФИЯ; КОСТЕНСКИ ВОДОПАД/ВАСИЛ ДИМ 120

12.06.2018 09:45 - 10:00 БОВ, ОБЩ. СВОГЕ ЛУКОВО ; ГУБИСЛАВ; ; ДРУЖЕВО; ВИЛА, ВИЛА; ЛАКАТНИК, ОБЩ. СВОГЕ; ВАСИЛ ЛЕВСКИ 36; ВЕНЕЦ 28, 3, 16, 36, 6, 5, 48, 46, 22, 12, 26, 52, 18, 44, 54, 7, 8, 34, 4, 1, 50, 24, 30, 32, 56, 20; ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 7, 9; ГРАДИЩЕ 3; ИВАН ВАЗОВ 6; ИЗВОРА 1; ИСКЪР 29; КОВАЙСКИ ДОЛ 1, 3, 6, 9, 5, 7, 4, 2; КОКИЧЕ 7, 8; КРЪСТАТ КАМЪК № 3; КУЛЕНИЦА 19, 6, 10, 4, 8, 7, 20, 11, 1, 3, 9, 15, 24, 5, 25, 13, 22; МАХАЛА ДЪРЖАНЧОВА НИВА МАХ. РАДЕЖ ТП РАВНА НИВА ПРОБОЙНИЦА КЪЩА, ВИЛА; ПЪРВИ МАЙ 17; РОЗА 7, 6, 1, 10, 16, 8, 5, 3, 14, 2, 11, 9; СТАРА ПЛАНИНА 9, 12, 2, 7, 4, 6, 11, 20, 14, 8, 1, 3, 18, 10, 5, 16; ВИЛА; ЛЕВИЩЕ; ; МИЛАНОВО, ОБЩ. СВОГЕ; ВАСИЛ ЛЕВСКИ 9; КОМ 3; МАХ. КАТ КЪЩА; МАХ. МЪЖЕВ ДЕЛ 7; МАХ. РЪЖИЩА МАХ. СВРАЖЕН МЪЖЕВ ДЕЛ РОПОТАМО 16; СТАРА ПЛАНИНА 13; УПИ-XV-46 МАХ. ЛАК, ВИЛА, ВИЛА, МАХАЛА СТАРО СЕЛО, КЪЩА, ВИЛА, 2; ОПЛЕТНЯ; Парцел V-94, кв. 3 ВИЛА; СОФИЯ; КОСТЕНСКИ ВОДОПАД/ВАСИЛ ДИМ 120

12.06.2018 10:00 - 15:45 ГУБИСЛАВ ; ЛАКАТНИК, ОБЩ. СВОГЕ; ПРОБОЙНИЦА КЪЩА

13.06.2018 15:00 - 15:30 БОВ, ОБЩ. СВОГЕ ЛУКОВО ; ГУБИСЛАВ; ; ДРУЖЕВО; ВИЛА, ВИЛА; ЛАКАТНИК, ОБЩ. СВОГЕ; ВАСИЛ ЛЕВСКИ 36; ВЕНЕЦ 28, 3, 16, 36, 6, 5, 48, 46, 22, 12, 26, 52, 18, 44, 54, 7, 8, 34, 4, 1, 50, 24, 30, 32, 56, 20; ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 7, 9; ГРАДИЩЕ 3; ИВАН ВАЗОВ 6; ИЗВОРА 1; ИСКЪР 29; КОВАЙСКИ ДОЛ 1, 3, 6, 9, 5, 7, 4, 2; КОКИЧЕ 7, 8; КРЪСТАТ КАМЪК № 3; КУЛЕНИЦА 19, 6, 10, 4, 8, 7, 20, 11, 1, 3, 9, 15, 24, 5, 25, 13, 22; МАХАЛА ДЪРЖАНЧОВА НИВА МАХ. РАДЕЖ ТП РАВНА НИВА ПРОБОЙНИЦА КЪЩА, ВИЛА; ПЪРВИ МАЙ 17; РОЗА 7, 6, 1, 10, 16, 8, 5, 3, 14, 2, 11, 9; СТАРА ПЛАНИНА 9, 12, 2, 7, 4, 6, 11, 20, 14, 8, 1, 3, 18, 10, 5, 16; ВИЛА; ЛЕВИЩЕ; ; МИЛАНОВО, ОБЩ. СВОГЕ; ВАСИЛ ЛЕВСКИ 9; КОМ 3; МАХ. КАТ КЪЩА; МАХ. МЪЖЕВ ДЕЛ 7; МАХ. РЪЖИЩА МАХ. СВРАЖЕН МЪЖЕВ ДЕЛ РОПОТАМО 16; СТАРА ПЛАНИНА 13; УПИ-XV-46 МАХ. ЛАК, ВИЛА, ВИЛА, МАХАЛА СТАРО СЕЛО, КЪЩА, ВИЛА, 2; ОПЛЕТНЯ; Парцел V-94, кв. 3 ВИЛА; СОФИЯ; КОСТЕНСКИ ВОДОПАД/ВАСИЛ ДИМ 120

13.06.2018 10:00 - 10:30 БОВ, ОБЩ. СВОГЕ ЛУКОВО ; ГУБИСЛАВ; ; ДРУЖЕВО; ВИЛА, ВИЛА; ЛАКАТНИК, ОБЩ. СВОГЕ; ВАСИЛ ЛЕВСКИ 36; ВЕНЕЦ 28, 3, 16, 36, 6, 5, 48, 46, 22, 12, 26, 52, 18, 44, 54, 7, 8, 34, 4, 1, 50, 24, 30, 32, 56, 20; ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 7, 9; ГРАДИЩЕ 3; ИВАН ВАЗОВ 6; ИЗВОРА 1; ИСКЪР 29; КОВАЙСКИ ДОЛ 1, 3, 6, 9, 5, 7, 4, 2; КОКИЧЕ 7, 8; КРЪСТАТ КАМЪК № 3; КУЛЕНИЦА 19, 6, 10, 4, 8, 7, 20, 11, 1, 3, 9, 15, 24, 5, 25, 13, 22; МАХАЛА ДЪРЖАНЧОВА НИВА МАХ. РАДЕЖ ТП РАВНА НИВА ПРОБОЙНИЦА КЪЩА, ВИЛА; ПЪРВИ МАЙ 17; РОЗА 7, 6, 1, 10, 16, 8, 5, 3, 14, 2, 11, 9; СТАРА ПЛАНИНА 9, 12, 2, 7, 4, 6, 11, 20, 14, 8, 1, 3, 18, 10, 5, 16; ВИЛА; ЛЕВИЩЕ; ; МИЛАНОВО, ОБЩ. СВОГЕ; ВАСИЛ ЛЕВСКИ 9; КОМ 3; МАХ. КАТ КЪЩА; МАХ. МЪЖЕВ ДЕЛ 7; МАХ. РЪЖИЩА МАХ. СВРАЖЕН МЪЖЕВ ДЕЛ РОПОТАМО 16; СТАРА ПЛАНИНА 13; УПИ-XV-46 МАХ. ЛАК, ВИЛА, ВИЛА, МАХАЛА СТАРО СЕЛО, КЪЩА, ВИЛА, 2; ОПЛЕТНЯ; Парцел V-94, кв. 3 ВИЛА; СОФИЯ; КОСТЕНСКИ ВОДОПАД/ВАСИЛ ДИМ 120

Община Сливница:

12.06.2018 09:15 - 13:00 АЛДОМИРОВЦИ 27 МА 14; АЛДОМИРОВСКА (Г. ДИМИТРОВ) 88; ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1, 5; ЛЮЛЯК (СТ. ЛАЗОВ) 10; МТП КАЛИНКИТЕ; КОСТИНБРОД; ; СЛИВНИЦА, ОБЩ. СЛИВНИЦА; VII-180, кв. 140 БЕЗИМЕННА 10; БЪДЕЩЕ 4; ВОЙНИШКА МАХАЛА 1, , , КЪЩА, СТРОЕЖ; КОРЕНЯК 10, 13, 6, 12, 2, 9, 7, 15, 8, 5, 1, 4, 11, 3; ЛОЗАН АРСОВ 21, 11, 16, 15, 2, 22, 4, 8, 32, 34, 9, 10, 23, 27, 14, 30, 40, 29, 19, 38, 18, 28; ПОБЕДА 6, 2, 4; РАБОТНИК 45, 51, 39, 41, 62, 58, 64, 60, 49, 35, 48; ХРАБЪРСКО; МАХАЛА ЧЕРЕН ПЕШО

14.06.2018 09:15 - 10:15 СЛИВНИЦА, ОБЩ. СЛИВНИЦА; 1300 ГОДИНИ БЪЛГАРИЯ 5; АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ 22, 7, 12, 2, 8, 3, 11, 13, 8А, 16, 15, 10, 4, 14, 6, 9, 5, 1, 24, 18, 20, 25, 22, 27, 17, 23, 19, 21; АЛЕН МАК 2, 1, 4; ВАСИЛ ДРУМЕВ 5, 2, 4, 3, 7 КЪЩА, 1; ВАСИЛ ЛЕВСКИ 2, 4, 3, 1; ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ 11, 10, 8, 6, 13, 7, 2, 1, 9А, 3, 9, 5, 4; ГЕНЕРАЛ ГУРКО 3, 9, 14, 7, 5, 1; ГЕО МИЛЕВ 2, 29, 35, 13, 17, 45, 15, 14, 16 СКЛАД, 6, 47, 16, 39, 11, 19, 37, 21, 43, 25, 5, 9, 33, 1, 31, 45А, 27, 4, 49, 1А; ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 3, 1, 5, 2, 4, 15, 8, 19, 32, 21, 22, 10, 2, 30, 24, 26, 25, 18, 12, 27, 13, 29, 14, 23, 16, 9, 7, 28, 11, 6, 17, 20; Д-Р ДИМИТЪР КИТОВ 16, 14, 12, 7, 1, 10, 9, 8, 3, 4, 18, 6; ЕДЕЛВАЙС 2, 14, 3, 8, 10, 16, 1, 6; ЖП. ГАРА ТОПЛИВО-СКЛАД; ИВАН ВАЗОВ 22, 2, 42, 9, 36, 17, 7, 29, 44, 30, 8, 35, 38, 15, 46, 23, 12, 10, 20, 9А, 18, 27, 40, 37, 1, 19, 4, 16, 34, 11, 25, 32, 3, 28, 13, 14, 20А, 6, 5, 33, 24, 48, 1, 6, 118, 120, 94, 126, 102, 108, 104, 114, 124, 112, 110, 100, 63, 90, 130, 98, 116, 96, 106, 122, 50, 48, 39, 74, 84, 56, 82, 90, 54, 66, 72, 78, 47, 60, 88, 70, 58, 49, 45, 43, 64, 80, 86, 68, 62; ИВАН ГЕРМАНОВ 7, 10А, 11, 10, 12, 3, 8, 9, 6, 2, 5, 1, 4; ИСКЪР 1, 3; КАПИТАН АТАНАС УЗУНОВ 18, 9, 20, 11, 9, 18, 11, 20, 6, 1, 1А, 2, 4, 16А, 14, 8, 5, 12, 3, 7, 20; КАПИТАН РАДКО ДИМИТРИЕВ 16, 33, 25, 2, 19, 7, 14, 6, 11, 4, 18, 40, 34, 30, 22, 3, 21, 38, 31, 20, 9, 8, 32, 17, 12, 23, 5, 36, 15, 1, 24, 28, 26, 36А, 27; КВ. 107 КИРИЛ И МЕТОДИЙ 13; КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I-БАТЕНБЕРГ 24, 31, 26, 18, 27, 29, 2, 26, 29, 24, 18, 31, 27, 6, 12, 8, 11, 15, 9А, 7, 7А, 9, 4, 14, 10, 3; КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ 5, 17, 9, 5 КЪЩА, 15, 19, 13, 3, 7, 11, 1, 2; ЛЕВ ТОЛСТОЙ 9, 16, 7, 4, 3, 8, 10, 15, 14, 11, 17, 19, 2, 13, 6, 1, 12, 5; ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 5, 2, 3, 2; ЛЮЛЯК 3, 3А, 1; МАКСИМ ГОРКИ 6, 7, 6, 5, 16, 7, 1, 1, 18 КЪЩА, 2, 4, 3, 22; МИР 6, 6, 1, 3, 2, 4; НЕДЕЛИЩЕ 40, 2, 14, 8, 56, 38, 34, 50, 18, 52, 6, 44, 22, 26, 32, 16, 60, 20, 12, 24, 46, 36, 30, 10, 4, 58А, 54, 38А, 42, 42А, 28, 58, 34, 30, 58А, 52, 22, 40, 28, 38А, 6, 32, 50, 54, 12, 24, 18, 56, 2, 10, 58, 36, 16, 44, 4, 38, 46, 60, 26, 8, 42, 14, 42А, 20, 98, 92, 68, 88, 74, 80, 86, 90А, 72, 90, 66, 78, 84, 64, 82, 76, 92А, 66А, 84А, 102, 86А, 62, 98, 100, 88А, 70, 94, 96; НЕШО БОНЧЕВ 3, 6, 1, 5, 2, 4, 8, 7; ОТЕЦ МАТЕЙ ПРЕОБРАЖЕНСКИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 1, 40 1, 40, 1, 40, 28, 28А, 32, 33 1, 35, 31, 33, 30, 34, 36, 29, 19, 2, 7, 21, 17, 27, 26, № 23, 23, 28, 8, 10, 22, 25, 19, 16, 7, 14, 24, 15, 6, 12, 4А, 18; ПАНАЙОТ ВОЛОВ 16, 16, 7, 3, 5, 13, 2, 15, 9, 11, 1, 12, 25, 23, 14, 27, 10, 21, 6, 31, 16, 4, 10А, 19, 8, 29; ПАНАЙОТ ХИТОВ 13, 5, 2, 11, 16, 6, 10, 18, 3, 12, 14, 1, 9, 4, 8, 7; ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 4, 6, 1, 10, 12, 8; ПЕЙО ЯВОРОВ 2, 3, 10, 12, 11, 14, 6, 15, 4, 9, 8, 19, 5, 1, 18, 7, 21; ПУШКИН 1, 2; ПЪРВА 1, 4, 2; САН СТЕФАНО 8, 6; СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 8, 20, 12, 27, 13, 16, 21, 3, 5, 1, 17, 9А, 18, 4, 19, 23, 9, 10, 7, 25, 2, 6, 14, 11, 7, 6, 3, 25, 27, 18, 20, 5, 9А, 11, 9, 4, 10, 19, 13, 12, 17, 21, 2, 1, 16, 8, 14, 23, 39, 37А, 61, 52, 28, 54, 46, 33, 22, 44, 31, 63, 52А, 56, 29, 32, 59, 35, 43, 50, 26, 48, 42, 58, 55, 40, 41, 47, 24, 49, 38, 36, 53, 47А, 57, 30, 45, 51, 100, 62, 102, 99, 125, 90, 92, 78, 84, 123, 97, 86, 117, 106, 77, 98, 81, 109, 103, 65, 69, 67, 94, 87, 64, 95, 73, 85, 70, 83, 107, 66, 111, 115, 121, 76, 127, 60, 68, 96, 93, 71, 72, 91, 101, 79, 108, 82, 88, 74, 119, 104, 89, 105, 80, 75, 113; СЛИВНИЦА УПИ ХІ-997, КВ. 65; СТЕФАН КАРАДЖА 1, 3; СЪЕДИНЕНИЕ 2, 1, 1; ТОДОР ВЛАЙКОВ 21, 17, 34, 30, 15, 23, 26, 24, 19, 28, 13, 32, 22, 19, 22, 28, 34, 32, 24, 21, 13, 30, 15, 26, 23, 17, 12, 8, 4, 14, 10, 16, 7, 1, 3, 2, 5, 6, 20, 11, 9, 26, 18; ФИЛИП ТОТЮ 3, 6, 2, 1, 4, 9, 7, 11, 5; ХАДЖИ ДИМИТЪР 9, 6, 19, 5, 7, 11, 8, 14, 17, 3, 13, 15, 10, 4, 1, 2, 1А; ХАН АСПАРУХ 4, 18, 2А, 1, 5, 15, 8, 16, 3, 19, 19А, 11, 9, 13А, 2, 17, 5А, 7, 12, 13, 6А, 10, 6, 20А, 14, 20, 16, 8, 2А, 7, 3, 13, 4, 20А, 18, 13А, 19А, 11, 19, 6, 14, 20, 2, 5, 1, 9, 12, 15, 5А, 17, 6А, 10, 33, 42, 48А, 46, 25, 34А, 21, 24А, 31, 38, 32, 50, 44, 29, 34, 22, 39А, 24, 28, 23, 37, 26, 39, 40, 27, 41, 48, 68, 45, 54, 59А, 53, 70, 75, 52, 67А, 73, 82, 70А, 57, 55, 60, 49А, 61, 65, 74, 72, 58, 57А, 56, 78, 72А, 81, 79, 77А, 75А, 63, 64, 71А, 51, 53А, 69, 76, 77, 67, 71, 74А, 81А, 80, 47, 60А, 79А, 51А, 59, 66, 80А, 62, 49; ХАН КРУМ 1, 2; ХАН КУБРАТ 8, 2, 4, 6; ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ 12, 16, 22, 42, 32, 8, 6, 4, 34, 24, 36, 14, 26, 30, 10, 40, 2, 20, 38, 28, 47, 55, 49, 53, 19, 31, 21, 39, 41, 29, 5, 13, 11 КЪЩА, 37, 45, 35, 25, 3, 27, 33, 9, 11, 43, 17, 15, 70, 48, 66, 54, 52, 88, 74, 58, 60, 46, 68, 44, 72, 80, 86, 82, 76, 62, 64; ЧАВДАР ВОЙВОДА 3, 5, 15, 11, 7, 17, 6, 9, 4, 1, 2, 19, 8, 13; ЧЕРНИ ВРЪХ 13, 1, 9, 3, 8, 12, 6, 10, 7, 2, 18, 5, 11, 15, 4, 16, 20; ЧЕРНО МОРЕ 17, 2, 3, 11, 8, 13, 14, 21, 15, 5, 9, 12, 1, 7; ЮРИЙ ГАГАРИН 6, 8, 14, 12, 10, 16, 2, 4, 28, 24, 20, 26, 22, 13, 15, 1, 17, 9, 18, 11, 21; 84 УЛ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ, 3, СЕРВИЗ, УПИ ХІV-1885, КВ. 66

EspressoNews