Прекъсвания на електрозахранването ще има на територията на общините на запад от София

261 преглеждания

В периода 09-13 юли

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на общините Божурище, Костинброд и Сливница ще има в периода 09-13 юли, информират от ЧЕЗ.

Ето и график на прекъсванията:

Община Божурище:

12.07.2018 09:30 - 16:00 Хераково XIII-43 Кв.9 Царица Йоанна 13; УПИ ХIV-326 Кв.32, УПИ XVII-68 Кв.5, УПИ ХХ32, КВ.11, Вила, Къща, УПИ ХІХ-32, Кв.11

Община Костинброд:

10.07.2018 09:30 - 13:30 Безден м. Могилата УПИ77, 24 ПИ №243, КВ.25 УПИ 77.9 Вила, Къща,ПИ 77.41; София; Райска Градина /Аврора/

Община Сливница:

09.07.2018 09:00 - 16:00 Сливница,   Общ. Сливница Васил Петлешков 7, 2, 1, 9а, 3, 9, 5, 4; Георги Бенковски 3,  1,  5,  2; Иван Вазов 22,  2,  42,  9,  36,  17,  7,  29,  44,  30,  8,  35,  38,  15,  46,  23, 12,  10,  20,  9а,  18,  27,  40,  37,  1,  19,  4,  16,  34,  11,  25,  32,  3,  28,  13,   14,  20а,  6,  5,  33, 24,  48 ; Капитан Атанас Узунов 6,  1,  1а,  2,  4 ; Максим Горки 6,  7,  6 ; Нешо Бончев 3,  6,  1,  5,  2, 4,  8,  7; Паисий Хилендарски 21,  17,  27,  26,  № 23,  23,  28,  8,  10,  22,  25,  19,  16,  7,  14,  24, 15,  6,  12,  4а,  18 ; Панайот Волов 7,  3,  5,  13,  2,  15,  9,  11,  1 ; Пейо Яворов 2,  3,  10,  12,  11, 14,  6,  15,  4,  9,  8,  19,  5,  1,  18,  7 ; Сливница УПИ ХІ-997,  Кв.65 ; Стефан Караджа 1,  3 ; Цар Симеон Велики 19,  31,  21,  39,  41,  29,  5,  13,  11 Къща,  37,  45,  35,  25,  3,  27,  33,  9,  11,  43, 17,  15 ; Юрий Гагарин 6,  8,  14,  12,  10,  16,  2,  4

10.07.2018 09:00 - 16:00 Сливница,  Общ. Сливница Васил Петлешков 7, 2, 1, 9а, 3, 9, 5, 4 ; Георги Бенковски 3, 1, 5, 2 ; Иван Вазов 22, 2, 42, 9, 36, 17, 7, 29, 44, 30, 8, 35, 38, 15, 46, 23, 12, 10, 20, 9а, 18, 27, 40, 37, 1, 19, 4, 16, 34, 11, 25, 32, 3, 28, 13,  14, 20а, 6, 5, 33, 24, 48 ; Капитан Атанас Узунов 6, 1, 1а, 2, 4 ; Максим Горки 6, 7, 6 ; Нешо Бончев 3, 6, 1, 5, 2, 4, 8, 7 ; Паисий Хилендарски 21, 17, 27, 26, № 23, 23, 28, 8, 10, 22, 25, 19, 16, 7, 14, 24, 15, 6, 12, 4а, 18 ; Панайот Волов 7, 3, 5, 13, 2, 15, 9, 11, 1 ; Пейо Яворов 2, 3, 10, 12, 11, 14, 6, 15, 4, 9, 8, 19, 5, 1, 18, 7 ; Сливница УПИ ХІ-997, Кв.65 ; Стефан Караджа 1, 3 ; Цар Симеон Велики 19, 31, 21, 39, 41, 29, 5, 13, 11 Къща, 37, 45, 35, 25, 3, 27, 33, 9, 11, 43, 17, 15 ; Юрий Гагарин 6, 8, 14, 12, 10, 16, 2, 4

11.07.2018 09:00 - 16:00 Сливница, Общ. Сливница Васил Петлешков 7, 2, 1, 9а, 3, 9, 5, 4 ; Георги Бенковски 3, 1, 5, 2 ; Иван Вазов 22, 2, 42, 9, 36, 17, 7, 29, 44, 30, 8, 35, 38, 15, 46, 23, 12, 10, 20, 9а, 18, 27, 40, 37, 1, 19, 4, 16, 34, 11, 25, 32, 3, 28, 13, 14, 20а, 6, 5, 33, 24, 48 ; Капитан Атанас Узунов 6, 1,   1а, 2, 4 ; Максим Горки 6, 7, 6 ; Нешо Бончев 3, 6, 1, 5,  2, 4, 8, 7 ; Паисий Хилендарски 21, 17, 27, 26,   № 23, 23, 28, 8, 10, 22, 25, 19, 16, 7, 14, 24, 15, 6, 12, 4а, 18 ; Панайот Волов 7, 3, 5, 13, 2, 15, 9, 11, 1 ; Пейо Яворов 2, 3, 10, 12, 11, 14, 6, 15, 4, 9, 8, 19, 5, 1, 18, 7; Сливница УПИ ХІ-997,Кв.65; Стефан Караджа 1, 3 ; Цар Симеон Велики 19, 31, 21, 39, 41, 29, 5, 13, 11 Къща, 37, 45, 35, 25, 3, 27, 33, 9, 11, 43, 17, 15 ; Юрий Гагарин 6, 8, 14, 12, 10, 16, 2, 4

12.07.2018 09:00 - 16:00 Сливница,   Общ. Сливница Васил Петлешков 7, 2,  1,  9а,  3,  9,  5,  4 ; Георги Бенковски 3,  1,  5,  2 ; Иван Вазов 22,  2,  42,  9,  36,  17,  7,  29,  44,  30,  8,  35,  38,  15,  46,  23,  12,  10,  20,  9а,  18,  27,  40,  37,  1,  19,  4,  16,  34,  11,  25,  32,  3,  28,  13,   14,  20а,  6,  5,  33,  24,  48 ; Капитан Атанас Узунов 6,  1,  1а,  2,  4 ; Максим Горки 6,  7,  6 ; Нешо Бончев 3,  6,  1,  5,  2,  4,  8,  7 ; Паисий Хилендарски 21,  17,  27,  26,  № 23,  23,  28,  8,  10,  22,  25,  19,  16,  7, 14,  24,  15,  6,  12,  4а,  18 ; Панайот Волов 7,  3,  5,  13,  2,  15,  9,  11,  1 ; Пейо Яворов 2,  3,  10, 12,  11,  14,  6,  15,  4,  9,  8,  19,  5,  1,  18,  7 ; Сливница УПИ ХІ-997,  Кв.65 ; Стефан Караджа 1,  3 ; Цар Симеон Велики 19,  31,  21,  39,  41,  29,  5,  13,  11 Къща,  37,  45,  35,  25,  3,  27,  33,  9,  11,  43,  17,  15 ; Юрий Гагарин 6,  8,  14,  12,  10,  16,  2,  4

13.07. 2018 09:00 - 16:00 Сливница,  Общ. Сливница Васил Петлешков 7, 2, 1, 9а, 3, 9, 5, 4 ; Георги Бенковски 3, 1, 5, 2 ; Иван Вазов 22, 2, 42, 9, 36, 17, 7, 29, 44, 30, 8, 35, 38, 15, 46, 23, 12, 10, 20, 9а, 18, 27, 40, 37, 1, 19, 4, 16, 34, 11, 25, 32, 3, 28, 13,  14, 20а, 6, 5, 33, 24, 48 ; Капитан Атанас Узунов 6, 1, 1а, 2, 4 ; Максим Горки 6, 7, 6 ; Нешо Бончев 3, 6, 1, 5, 2, 4, 8, 7 ; Паисий Хилендарски 21, 17, 27, 26, № 23, 23, 28, 8, 10, 22, 25, 19, 16, 7, 14, 24, 15, 6, 12, 4а, 18 ; Панайот Волов 7, 3, 5, 13, 2, 15, 9, 11, 1 ; Пейо Яворов 2, 3, 10, 12, 11, 14, 6, 15, 4, 9, 8, 19, 5, 1, 18, 7 ; Сливница УПИ ХІ-997, Кв.65 ; Стефан Караджа 1, 3 ; Цар Симеон Велики 19, 31, 21, 39, 41, 29, 5, 13, 11 Къща, 37, 45, 35, 25, 3, 27, 33, 9, 11, 43, 17, 15 ; Юрий Гагарин 6, 8, 14, 12, 10, 16, 2, 4

EspressoNews