Проблемите на община Своге са локализирани и се работи по разрешаването им, отчете заместник-кметът

363 преглеждания

Вижте свършеното за полугодието и приоритетите за предстоящия период

Община Своге е изпълнила поименния списък с обекти, предвидени в строителната програма за първото полугодие на 2018-та. Това отчете в интервю за местния в-к „Своге 7“ заместник-кметът инж. Валентин Михайлов. По думите му, местната администрация се е справила и с много аварийни дейности като почистване на корита на реки, ремонт на водопроводи, подмяна на част от гредите на мостове.

Като важни за община Своге обекти Михайлов открои ремонтираният и вече открит подлез в гр. Своге, който е основна комуникация между професионалната гимназия и центъра. На следващо място е напорния  резервоар от 2 500 куб. м. в кв. Козарника. Досега е извършено строителство за 1млн. и 27 хил. лв., осигурени от МРРБ. Според заместник-кметът изграждането му върви малко бавно, но добре. Той ще струва около 2 млн. 500 хил. лв. „Строителството и търсенето на пари ще бъде успореден процес. Имаме уверението на Министъра на регионалното развитие – г-н Нанков, че ако свършим основната част от резервоара до края на годината парите ще бъдат отпуснати от тях.“, обясни Михайлов.

Друг обект е спортната площадка в с. Миланово. "Докладваха ми, че идват и деца от град Вършец и околностите, за да спортуват на нея. Така, че там сме си свършили работата и сме събудили към живот това чудесно село. Ще спомена и реконструкцията на пътя за кв. Орлин на стойност 450 хил. лв. Отделно към обекта са ремонтирани и вътрешни улици и дерета.“, гордее се заместник-кметът на Своге.

Той съобщи и че са започнати три големи улици в кв. Дренов – „Бор”, „Балкан” и „Табаните”, чиято стойност ще бъде около 500 хил. лв. Това е целеви обект, за който е спечелено държавно финансиране. Всеки момент се очаква и министерско постановление за финансирането на реконструкцията на ул. „Каменярска” за близо 560 хил. лв., с което дейностите ще започнат.

Попитан за мнението си относно експертния потенциал за разработване на европейски проекти, инж. Михайлов изтъква, че общината има специалисти за това, а ако се налага се ползват услугите и на консултанти. Важен момент е също, че проблемите на общината са локализирани и вече очакват решение чрез Програмата за развитие на селските райони. „За мен  най-важно е да ясна визията – какво трябва да се финансира, с какви пари и основното – да бъде подготвен проекта. Тук имаме  най-много проблеми, защото се налага да купуваме земи, да правим ПУП, да съгласуваме тези проекти. Самата процедура е доста тежка, но с помощта на специалистите от администрацията се справяме.“, обобщава заместник-кметът.

8 са важните за общината проекти, които инж. Валентин Михайлов подчертава като приоритетни.

Най-важен проект е свлачището в кв. Старо село. Той е на стойност 6 млн. 800 хил. лв. В момента се разработва проектът, текат и много процедури.  

Следващите по значимост са няколко, свързани проекти. Това са мостът, дигата и парка в Бобковица. „Кандидатстваме  втори прием по програмата „Развитие на селските райони”. Според мен това са изключително важни проекти, защото изграждането на парка ще отвори града в посока кв. Бобковица. Посетих градовете Самоков и Козлодуй, където има такива паркове и тези градове с обособена паркозона изглеждат много добре.“, споделя Михайлов и обобщава“:

„Приоритетни са  обектите по програмата за развитие на селските райони, уличната мрежа на община Своге, реконструкцията на двата водопровода – в Церово и Искрец, свлачището в Старо село, моста и дигата, парка, компостиращата инсталация и рекултивацията на старото сметище.“

Работи се и по поддръжката на речните корита деретата и свлачищата, информира инж. Михайлов. По думите му са взети мерки за почистване на дерета и корита на реки и укрепване на мостове в общината. „Има страхотно много проблеми, свързани с водопроводните мрежи по селата и строителните полигони. Най-големият проблем са общинските пътища,  които са над 1 100 км. Всяка година правим около 150 км от тях, но все пак не можем да ремонтираме всички. Имаме проблем с улиците по кварталите и селата – при всеки пороен дъжд  настилката се отмива, а там, където има асфалт – той се повдига. Това, което правим – веднага насипваме, почистваме, валираме.“, призна още заместник-кметът.

Инж. Валентин Михайлов коментира и желанията на кметовете и кметските наместници за ремонти и реконструкции по места. Той отчете, че във всички големи села на община Своге се изпълняват различни проекти, свързани с изграждането и реконструкцията на пътищата, с тротоари и улици и подмяна на водопроводи. „Разбира се, ние трябва да си свършим докрай поименния списък и да актуализираме предложенията на кметовете и кметските наместници, защото в началото на годината кметът е мислил едно, а след това се появяват други проблеми, които трябва да се решават. Работя добре с всички тях, телефонът ми е отворен денонощно за проблемите на хората и единственото нещо, за което следя е защитата на обществения интерес.“, завършва заместник-кметът на община Своге.

Източник: Община Своге