Проект за изменение и допълнение на Наредба №8 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество публикува община Годеч

479 преглеждания

Проект за изменение и допълнение на Наредба №8/31.01.2017 г. за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч бе публикуван на официалния интернет сайт на общината.

Предложението е внесено от председателя на ОбС-Годеч Мария Владимирова, а в мотивите се посочва, че целта е да бъдат изчистени съществуващи в настоящия текст на Наредба №8 несъответствия с националното законодателство.

В настоящия текст на документа не е добре регламентиран начина за отдаване под наем на маломерни имоти и поземлени имоти в горски територии без търг, се казва още в мотивите. Целта на промяната е да бъдат регламентирани отношенията между общината и гражданите, да бъдат разписани точни процедури по придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, да има яснота и прозрачност при провеждането им.

Заинтересованите лица могат да изразяват своите становища и да внасят предложения по проекта до 12.00 часа на 29 май 2017 г.

Вижте пълния текст на предложението и мотивите към него тук.

EspressoNews