Публично обсъждане за актуализацията на Програмата за управление и разпореждане с имоти организира Община Драгоман

363 преглеждания

На 23 май

Община Драгоман ще проведе Публично обсъждане за актуализацията на Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост на Община Драгоман за 2018 г.

То ще се състои на 23 май от 10:30 часа в заседателната зала на административната сграда на Общината.

EspressoNews