Светлин Николчев: „Инвестиции в човешки капитал, условия на труд, производствена база, нови продукти и технологии и пазари са нашата формула за успешно развитие и перспектива в бъдеще.“

1424 преглеждания

Над 30% от продукцията на „Ролпласт“ е предназначена за износ. Компанията инвестира в развитие на своята база и социални проекти в Костинброд

За формулата на успеха, развитите, инвестициите и ролята на едно голямо производство за местната общност, разговаряме със Светлин Николчев, Управител на „Ролпласт“.

Г-н Николчев създава компанията за производство и монтаж на външни ролетни щори през 2000 г. Следвайки пазарното търсене, той успешно разширява бизнеса и превръща „Ролпласт“ във водещ производител на врати и щори не само в България, но и на Балканския полуостров. През годините, под неговото ръководство, тя се утвърждава като работодател и инвеститор в българската икономика и притежава сертификат за инвеститор клас А от Българската агенция за инвестиции. Развитието на производствената й база в Костинброд, откриването на нови производствени линии и ефективната дистрибуторска система превръщат „Ролпласт“ в десета по обем на производство в Европа. Бизнес-моделът, заложен в „Ролпласт“ води до нови инвестиции, иновации и разширяване на продуктовата гама, пазарна експанзция на съществуващите и нови пазари по света. В момента се изгражда новия производствен център край Костинброд на стойност 70 млн. лв.

Светлин Николчев е завършил висшето си образование в УНСС, като ефективно прилага получените през следването знания във всички сфери на развитие на „Ролпласт“. За пътя към успеха и бъдещи планове може да прочетете в интервюто.

През месец април направихте първа копка на предвиденото разширение на базата на „Ролпласт“ в Костинброд. Как вървят строителните работи и цялостната програма по увеличаване на капацитета на предприятието?

Строежът на нов склад едро и за готова продукция, който стартирахме през  месец април, е с обща площ 5000 кв. м. и върви в график. Сградата вече е изградена и покрита, а до края на месеца ще бъде поставена вътрешна бетонова настилка и асфалтов път отвън. Физическото преместване в новоизградения склад ще се осъществи в края на месец август. Със завършването на този етап от разширяването на базата ни, общата ѝ застроена площ ще достигне 32 000 кв. м.

„Ролпласт“ работи на българския и международен пазар, какво показват резултатите и как се справяте с конкуренцията в тази сфера?

Над 30% от продукцията, която произвеждаме е предназначена за експорт. Имаме ръст във всички дестинации, в резултат от развитата ни дистрибуторска мрежа, гъвкавата ценова  политика и условията за доставка, които предлагаме на клиентите си. Успяхме да се наложим и на пазара в Гърция, където работим с няколко франчайз партньора. Изградихме  и нов склад в Черна гора. В Германия ръстът ни е над 100%. Единствено ни отстъпление е свързано с износа ни за Алжир, където през последните години изнасяхме контейнери с PVC прозорци. За съжаление, през 2018 г. правителството на тази страна прие закон за забрана на внос на около 1000 продукти, между които са и PVС прозорците.

Какво е необходимо да направи един български производител, за да осъществи успешна пазарна експанзия в европейски държави?

Няколко основни фактора определят възможностите за успехът на външните, а и на вътрешните пазари. Това са добрият подбор на доставчици и материали, ефективно производствено оборудване, система за качествен производствен контрол, активна маркетингова и търговска дейност. Много е важно продуктовата гама да се адаптира към съответния  целеви пазар. Има специфични продукти, които са харктерни за дадена страна и ако ние не отговорим на тази потребност не можем да очакваме развитие там. Определящо за износа в тези държави са не ниските цени, а качеството и срока на изпълнение.

Какво ново могат да очакват клиентите на компанията и като продуктова гама и като иновации и като обслужване?

„Ролпласт“ инвестира в две нови производства, които ще стартират през месец септември - производство на секционни гаражни врати и външни ламелни щори. Двата продукта ще допълнят нашето портфолио. Секционните гаражни врати ще са с по-добри характеристики от сега предлаганите ролетни врати, с по-добра топло и шумоизолация изолация. Материалите, с които сме избрали да работим, дават възможност за произвеждане на  врата с устойчивост на натоварване от вятър от най-висок клас 5 и коефициент на топлопреминаване 1,5 W/м2К.

Ламелните щори са продукт за слънцезащита. Те са с външен монтаж и предимсвото спрямо стандартните ролетни щори е възможността за регулиране на светлината. Това е продукт, който е много разпространен в Европа и производството, на който ни дава добър старт за навлизане на този пазар. Те са иновативни, модерни и практични.

Вие сте един от най-големите работодатели в община Костинброд, доволни ли сте от сътрудничеството с местната власт и от избора на мястото, в което се развивате?

Още през 2006-2007 г., когато представих своите намерения за строеж и инвестиция, те бяха приети добре от местната власт. С годините нашите взаимотношения се развиват и сме правили и правим редица съвместни проекти. Заедно с Общината и Министерството на икономиката  разработихме проект за развитие на Индустриалната зона на пет милиона лева. Очакваме от община Костинброд да реновира пътя, тротоарите и уличното осветление на Индустриалнта зона. Също така, да построи  детска градина на територията на Животновъдния институт. Участваме активно в разговори, които да доведат до подобряване на жп инфраструктурата и възможността да се свърже метрото на София с Индустриалната зона и град Костинброд.

От своя страна, през тази година „Ролпласт“, като инсвеститор Клас А, съдейства за построяване на кръгово кръстовище на Ломско шосе, което се ползва от всички граждани. Предвиждаме да създадем велоалея между базата на „Ролпласт“ и центъра на Костинброд от  3,5 км. Работим активно заедно и убеден съм в подкрепа на всички граждани.

Често се говори за липсата на квалифицирани кадри на пазара на труда, как се справяте с това предизвикателство и какви програми за обучение и насърчаване на служителите реализирате, за да запазите тяхната мотивация и да повишите тяхната ефективност?

От своето създаване до днес, „Ролпласт“ непрекъснато се стреми да дава сигурност на своите служители, да предлага условия, в които всеки, независимо от заеманата длъжност, има възможност да учи, да се развива и стъпка по стъпка да гради своя успех, добавяйки стойност за компанията. Имаме изградена вътрешна система за обучение на новопостъпили служители - всеки един от тях трябва да премине определение етапи от обучение в зависимост от заеманата длъжност. Смея да твърдя, че условията за работа в „Ролпласт“ са на много добро ниво, а заплащането е над средното в сектора. Ние насърчваме откритостта и ангажираността на своите служители. Те могат да изразят свободно своето мнение и да правят предложения за подобряване на всеки аспект от дейността на компанията.

Имате нов сайт, освен с обновената визия и динамика, как той улеснява комуникацията с потенциалните и настоящи клиенти на компанията?

Образът на една компания в интернет пространството е нейният сайт. С новия сайт, искаме да се подобри клиентското преживяване. Постарахме се, чрез сайта да помогнем на клиента да получи адекватна информация, да научи за предлаганите продукти и да продава. Целта ни е да създадем лоялност в неговото поведение и в он-лайн среда и той да се връща към нас при нужда. За това обогатихме и залагаме на повече визуално съдържание. Потребителите намират продукти в галерията, която е лесна за навигиране, а ако на следващия етап от своето търсене, искат да получат повече информация - формата за контакт излиза на всеки един продукт и е много удобна за ползване. Сайтът е многоезичен, с оглед на интересите ни в чужбина. Цялата информация на него е преведена и на английски, немски, сръбски, македонски. Закупихме домейни за отделните държави, което осигурява по-голяма степен на доверие тъй като се възприема многo по-лесно rollplast.gr/mk вместо rollplast.com, например.

„Ролпласт“ подпомага редица обществени каузи, какво Ви мотивира да правите тези инвестиции в обществото?

„Ролпласт“ е социално ангажирана компания. Нашите усилия са насочени основно към община Костинброд, където сме позиционирани и в която живят голяма част от нашите служители. За тази и следващата година сме поели ангажимент към общината за озеленяване на ул. „Славянска”, да участваме в реновиране на черквата „Св. Петка“  в  село Богьовци и също така да помогнем в освежаването на вътрешния интериор в библиотеката в Костинброд.

Какво предстои до края на 2018 г. и през следващата?

Освен за новите продукти, които споменах, планираме и внедряване на нова линия за прахово боядисване. Имаме изготвен проект за строеж на нова административната сграда, с ресторант, кът за отдих на служителите, като стартът на стоежа е планиран за началото на  2019 г. За 2019 г. имаме планове  за нова линия за стъклопакети  и  за производство на PVC прозорци. Продължаващото развитие и инвестиции в човешки капитал, условия на труд, производствена база, нови продукти и технологии и пазари са нашата формула за успешно развитие и перспектива в бъдеще.

Мария Маркова