Стартира процедура по ОВОС за инвестиционно предложение в Сливница

396 преглеждания

На основание чл. 4, ал. 2 и чл.6, ал.10, т.1 и 2 от Наредбата за ОВОС

Процедура по ОВОС във връзка инвестиционно предложение за „Изграждане на предприятие за производство на риба до пазарен размер и зарибителен материал в землището на гр. Сливница, общ. Сливница, местност „Бабин дел“, е обявена на страницата на общината.

Процедурата е в изпълнение на изискванията на Наредбата за оценка на въздействие върху околната среда. Гражданите могат да дават своите писмени становища в РИОСВ, София- 1618, бул. „Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg.

Достъп до информацията по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС може да намерите тук.

EspressoNews