Събират заявления за отпускане на енергийни помощи в Пролеша

391 преглеждания

На място ще има служител от Дирекция "Социално подпомагане"

На 18 юли в с. Пролеша ще бъдат събирани документи за отпускане на енергийни помощи. Желаещите да кандидатстват, могат да се явят в кметството на селото от 13:30 до 15:00 часа, където на тяхно разположение ще бъде командирован служител от Дирекция "Социално подпомагане" на община Божурище.

Необходимите документи са: лична карта, нотариален акт на имота по адресна регистрация на територията на с. Пролеша, както и кандидатите да имат настоящ адрес в селото. Условията за кандидатстване ще бъдат разяснявани на място от социалния служител. Отново там ще се попълват и заявленията.

EspressoNews