Фонд ще подкрепя стратегията и плана за личностно развитие на децата в Драгоман

480 преглеждания

Ще има целеви бюджет

Общински съвет – Драгоман реши да създаде Фонд за подкрепа на стратегията и годишния план на дейностите за личностно развитие на децата и учениците от Община Драгоман, съобщииха от местната администрация.

Фондът ще разполага с общински, строго целеви средства в размер на 5000лв., като ще има възможност и за дарения от физически и юридически лица по банковата сметка на Община Драгоман.

Насърчаването на творческите, личностни, спортни заложби и потребности на деца с изявени дарби е мисия, която общинска администрация подкрепя изцяло и смята за необходима. „Децата са нашето бъдеще и Община Драгоман прегръща всяка идея, която ще е в полза на тяхното положително развитие“, допълват още от ведомството.

EspressoNews