Последни новини

На 18-ти и 19-ти ноември, Местна Инициативна Група /МИГ/ Костинброд – Своге проведе две обучения във връзка с изпълнение на проект за прилагане за местно развитие „Водено от общността местно развитие“ по програма за развитие на селските райони 2014-2020 г
българия, икономика

На 18-ти и 19-ти ноември, Местна Инициативна Група /МИГ/ Костинброд – Своге проведе две обучения във връзка с изпълнение на проект за прилагане за местно развитие „Водено от общността местно развитие“ по програма за развитие на селските райони 2014-2020 г