„МИГ - Берковица и Годеч” ще проведе информационна конференция през септември

473 преглеждания

Ще бъдат представени възможностите и условията за финансиране на проектни предложения

Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ ще проведе информационна конференция на тема: „Възможности и условия за финансиране на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГБерковица и Годеч. Представяне на активната процедура за прием на проекти по мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.

Конференцията ще се проведе на 17.09.2018 г. (понеделник), от 10:30 часа в гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 1, Детски център Камбанка.

Стратегията за водено от общностите местно развитие се изпълнява по Споразумение РД 50-141/21.10.2016 г. на „МИГ – Берковица и Годеч” с Управляващия орган на ПРСР по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” и подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Организаторите канят всички заинтересовани страни да се включат в мероприятието.

EspressoNews