„Юнион Ивкони“ ООД поема общинските превози в Драгоман

1723 преглеждания

От 7 януари

„Юнион Ивкони“ ООД ще изпълнява обществения превоз на пътници на територията на община Драгоман. Превозвачът ще заработи по утвърдената републиканска и общинска транспортна схема от 7 януари 2019 г., информират със събщение от местната администрация.

Договорът за услугата бе сключен между Георги Атанасов – управител на транспортната фирма и Андрей Иванов – кмет на Община Драгоман в присъствието на Райчо Соколов – председател на Постоянната комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, благоустрояване, транспорт, земеделие, гори, екология, околна среда и води към Общински съвет-Драгоман.

Общинският превоз ще се осъществява по досегашните транспортни разписания и маршрути. Очаква се в най-скоро време и специализираният превоз на ученици да премине към новия превозвач – Юнион Ивкони.

От Община Драгоман призоваха местните жители да проявят търпение и разбиране към създалата се ситуация и да бъдат толерантни към настъпилите, не по вина на Община Драгоман, обстоятелства и промени.

Източник: Община Драгоман
EspressoNews