128 свободни работни места обяви ДБТ-Сливница

615 преглеждания

Служители се търсят на позиции като касиер, еколог, общ работник, старши специалист, шофьор, електротехник, технически секретар, социален работник, учител, рехабилитатор и др.

Дирекция „Бюро по труда“ Сливница публикува актуален към 06.08.2018 г., списък със свободните работни места. Те са за общините Сливница, Божурище, Драгоман и Костинброд.

Ето и свободните работни позиции:  

Община Божурище

Бр. обявени      Длъжност

1              Младши експерт

1              Младши експерт

2              Работник, поддръжка

2              Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1              Еколог

1              Счетоводител

1              Учител, начален етап на основното образование ( I-IVклас)

1              Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Община Драгоман

Бр. обявени      Длъжност

2              Склададжия      Драгоман

10           Машинен оператор, обработка на каучук

Община Костинброд

Бр. обявени      Длъжност

3              Шофьор, самосвал

1              Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

1              Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

1              Общ работник

1              Общ работник

5              Общ работник

5              Касиер

1              Старши специалист

1              Социален работник

2              Машинист, еднокофов багер

1              Електротехник, промишлено предприятие

1              Технически секретар

4              Механик, машинни инструменти

3              Машинист, еднокофов багер

3              Техник, механик

5              Носач-товарач, стоки

4              Портиер

6              Опаковач

2              Електротехник, промишлено предприятие

2              Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

2              Оператор, производствена линия

1              Рехабилитатор

1              Вътрешен одитор

1              Вътрешен одитор

1              Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

2              Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

1              Приемчик в сервизен отдел

1              Готвач

1              Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1              Старши експерт

1              Помощник-директор, административно-стопанската дейност

Община Сливница

Бр. обявени      Длъжност

10           Бобиньор, електрически машини

25           Метач

5             Агент събиране на вземания

1             Младши юрисконсулт

ДБТ-Сливница обслужва 91 населени места намиращи се на териториите Драгоман, Сливница Костинброд, Божурище, Годеч. Телефоните за информация са: 0727/452-90; 422-70

EspressoNews