147 свободни работни места обяви ДБТ-Сливница

444 преглеждания

Служители се търсят на позиции като учител, младши експерт, счетоводители, общ работник, касиер, социален работник, огняр и др.

Дирекция „Бюро по труда“ Сливница публикува актуален към 20.08.2018 г., списък със свободните работни места. Те са за общините Сливница, Божурище, Драгоман и Костинброд.

Непосредствено преди началото на учебната година има повишено търсене на учители с различни профили за училищата и детските градини в Божурище, Костинброд, Драговищица и Петърч.

Ето и свободните работни позиции:  

Община Божурище

Бр. обявени      Длъжност

2              Работник, поддръжка

1              Младши експерт

1              Младши експерт

2              Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1              Еколог

1              Счетоводител

1              Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

1              Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Община Драгоман

Бр. обявени      Длъжност

2              Склададжия

10           Машинен оператор, обработка на каучук

Община Костинброд

Бр. обявени      Длъжност

1              Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1              Учител, практическо обучение

1              Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

2              Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1              Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

10           Общ работник

10           Опаковач

10           Машинен оператор, обработка на метал/метални изделия

1              Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1              Общ работник

1              Общ работник

5              Касиер

5              Общ работник

1              Старши специалист

1              Социален работник

2              Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

2              Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

1              Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

1              Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1              Готвач

1              Старши експерт

1              Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, с. Петърч

1              Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), с. Петърч

1              Учител, детска градина, с. Петърч

1              Огняр, с. Петърч

2              Крупие, с. Петърч

2              Охранител, с. Градец

1              Учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас), с. Драговищица

1              Хигиенист, с. Драговищица

1              Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) , с. Драговищица

Община Сливница

Бр. обявени      Длъжност

20           Машинен оператор

10           Бобиньор, електрически машини

25           Метач

Вижте списък на позициите и изискванията за кандидатстване.

ДБТ-Сливница обслужва 91 населени места намиращи се на териториите Драгоман, Сливница Костинброд, Божурище, Годеч. Телефоните за информация са: 0727/452-90; 422-70

EspressoNews