AПИ обяви общесвените поръчки за кръгово кръстовище на входа на Костинброд

273 преглеждания

На мястото на пресичане на бул. „Ломско шосе“ и ул. „Полето“

Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира обществени поръчки за определяне на строителство и надзор на обект: „Кръгово кръстовище на бул. „Ломско шосе“ и ул. „Полето“ в поземлен имот 233039 с начин на трайно ползване път II-ри клас и поземлен имот 052011 в регулацията на гр. Костинброд”, информират от Агенцията.

Целта на обществената поръчка е АПИ да промени съществуващата организация на движение, чрез преустройството на съществуващото триклонно кръстовище в кръстовище с кръгово движение на мястото на пресичане на бул. „Ломско шосе“ и ул. „Полето“ в регулацията на гр. Костинброд, с цел осигуряване на условия за безопасност на движението на пътуващите МПС.

Индикативната стойност на поръчката за строителство е 610 хил. лв. без ДДС, а за строителния надзор е 18 300 лв. без ДДС.

Срокът за подаване на офертите в поръчката за избор на строител е до 19 ноември 2018 г., а за строителен надзор до 26 ноември 2018 г.

Изпълнението на обществената поръчка се финансира от държавния бюджет по програма „Ново строителство“ на АПИ.

EspressoNews