Костинброд и Гаджин хан набелязаха сферите на бъдещото си сътрудничество
Костинброд и Гаджин хан набелязаха сферите на бъдещото си сътрудничество