Община Годеч набира доброволци за създаване на формирование за превенция и борба с кризисни ситуации

Добавена на:
05.08.2017/09:37
Коментари: 0

Обява за набиране на доброволци за Община Годеч бе публикувана на официалния сайт на общината. Създаването на доброволното формирование за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последствията от тях е определено с решение на местния Общински съвет и ще включва 20 души.

Доброволците ще получават възнаграждения спрямо извършените дейности, се казва още в обявлението на общината.

Доброволците поддържат готовност за явяване и изпълнение на задачи, свързани със защита здравето и живота на хората, като: предупреждение; изпълнение на неотложни мерки за намаляване на въздействието; оповестяване; спасителни операции; ограничаване и ликвидиране на пожари; операции по издирване и спасяване; извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи; оказване на първа долекарска помощ на пострадалите при пожари, бедствия и извънредни ситуации; разсредоточаване на културни и материални ценности; други операции, свързани със защита на населението.

Кандидат за доброволец може да е всяко дееспособно, навършило 18 години физическо лице, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано, поясняват още от община Годеч.

Желаещите да бъдат част от формированието трябва да подадат заявление за членство до кмета на общината, както и да приложат формуляр по образец, медицинско удостоверение, справка от психодиспансер, свидетелство за съдимост, диплома, писмено съгласие от работодателя си, декларация за съгласие за обработка на лични данни, както и копие от документ за правоспособност за извършване на дейности със специализирана техника и оборудване и шофьорска книжка.

Срокът за кандидатстване е до 17:00 ч. на 08 септември 2017 год.

Желаещите да се включат ще бъдат оценени от специална комисия, ккоято ще състави списък на одобрените един месец след крайния срок за кандидатстване.

Вижте тук всички подробности, изисквания и необходими документи.

EspressoNews

Коментари

Няма добавени коментари.

Добави коментар: