Процедура по ОВОС във връзка с инвестиционно предложение в село Алдомировци

Процедура по ОВОС във връзка с инвестиционно предложение за проект за изграждането на обект: “МОТЕЛ, РЕСТОРАНТ И ТИР- ПАРКИНГ” в местност „ЛОКВА“ село Алдомировци по КККР на град Сливница, е обявена на страницата на общината.

Процедурата е в изпълнение на изискванията на Наредбата за оценка на въздействие върху околната среда. Гражданите могат да дават своите писмени мнения и становища в РИОСВ, София- 1618, бул. „Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg.

Допълнителна информация за инвестиционното предложение можете да намерите на официалния сайт на община Сливница

EspressoNews

Коментари

Няма добавени коментари.

Добави коментар: