ДБТ-Своге разполага със средства за сключване на договори по насърчителните мерки за заетост и обучение

Добавена на:
01.09.2017/11:53
Коментари: 0

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Своге уведомява работодателите от общините Своге и Годеч, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. септември 2017г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

- безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ)  - 1 780 лв.

- безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) - 3 818 лв.

- безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ) - 1 344 лв.

- безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) - 1 820 лв.

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи, в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата (в периода от 01.09.2017 г. до 12.09.2017 г., включително).

Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – гр. Своге, ул. „Ал. Стамболийски” № 3, както и на тел. 0726/2 25 68.

EspressoNews

Източник: Община Своге

Коментари

Няма добавени коментари.

Добави коментар: