Сдружение „МИГ Трън-Брезник-Божурище“ ще проведе общо събрание на 25 септември

Добавена на:
2017-09-05
Коментари: 0

Управителният съвет на сдружение “Местна инициативна група Трън-Брезник-Божурище” свиква общо събрание на сдружението, става ясно от покана публикувана на сайта на община Божурище. Събранието ще се проведе на 25.09.2017г. от 11.00 ч. в град Трън, пл. „Владо Тричков“ №1, сградата на общинската администрация, заседателна зала, при следния дневен ред:

1. Вземане решение за освобождаване на член на Управителният съвет на сдружението.

 2. Избор на нов член на Управителният съвет на сдружението.

 3. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл.43, ал.2 от устава на сдружението общото събрание ще се проведе същия ден един час по-късно, на същото място при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове на сдружението.

EspressoNews

*снимка: Aрхив

Коментари

Няма добавени коментари.

Добави коментар: