Собствениците на имоти и гражданите с инвестиционни намерения да ги заявят, приканва Община Драгоман

Добавена на:
10.01.2018/10:13
Коментари: 0

Във връзка с изработване на Общ устройствен план на Община Драгоман, от местната администрация отправят молба към всички граждани, които:
- имат бъдещи инвестиционни намерения извън границите на населените места в общината;
- притежават поземлени имоти от КВС с начин на трайно ползване, различен от фактическото ползване на съответния имот (пример: притежават нива, която е застроена със жилищни сгради и се ползва за жилищни нужди);
да ги заявят в сградата на Община Драгоман – Деловодство, гр.Драгоман, ул. „Захари Стоянов“ № 26, за да бъдат предвидени конкретните територии в ОУПО, в съответствие с фактическото им ползване и съответно с бъдещите инвестиционни намерения.

Източник: Община Драгоман

Коментари

Няма добавени коментари.

Добави коментар: