Община Своге обявява обществена поръчка за строителен надзор

Добавена на:
2018-01-11
Коментари: 0

Община Своге обявява открита процедура по реда ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект: Напорен резервоар, техническо помещение за обеззаразяване на водата и изграждане на водопроводни връзки към и от новия резервоар“.

Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за услугата, предмет на настоящата обществена поръчка е в размер на 42 600 лв. без ДДС. Критерият за оценка е „най-ниска цена”.

Оферти за участие в процедурата се подават в срок до 17:30 ч. на  17.01.2018 г.

Офертите ще бъдат отворени на 18.01.2018  г. от 10:00 ч. в Заседателната зала на община Своге, първи етаж, ул. Ал. Стамболийски“ 7.

Повече информация за обществената поръчка може да намерите на официалния сайт на община Своге, в раздел: „Профил на купувача“.

EspressoNews

Коментари

Няма добавени коментари.

Добави коментар: