Община Своге актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти

Добавена на:
2018-01-11
Коментари: 0

Община Своге актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г., става ясно от обявление публикувано на официална страница на общината.

В раздел І „Продажби“ се включват имоти – частна общинска собственост, представляващи

– УПИ І-21 с площ от 657 (шестстотин петдесет и седем) кв. м. в квартал 2 по подробния устройствен план на село Реброво.

– УПИ VІ-264 с площ от 943 (деветстотин четиридесет и три) кв. м. в квартал 10 по подробния устройствен план на село Реброво.

EspressoNews

Коментари

Няма добавени коментари.

Добави коментар: