Тригодишен срок за пререгистрация на граждански организации в страната

Добавена на:
12.01.2018/15:27
Коментари: 0

След 01.01.2018 г. всички съществуващи и вписани в окръжните съдилища към 31 декември 2017 г. граждански организации: сдружения, фондации, в това число спортни клубове и училищни настоятелства, както и народни читалища, клонове на местни и на чуждестранни ЮЛНЦ,  трябва да се пререгистрират в специалния Регистър на юридическите лица с нестопанска цел /Регистъра на ЮЛНЦ/, воден от Агенция по вписванията, за да продължат съществуването си. Крайният срок за пререгистрация е 31.12.2020 г. От 1 януари 2018 г. започна процесът по пререгистрация на съществуващите към момента граждански организации в страната - сдружения, фондации, народни читалища, местни клонове и клонове на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ).

Пререгистрацията започва с подаване на заявление за пререгистрация, по образец.

Заявления за вписване на обстоятелства са:

•    За сдружение - Заявление за вписване на обстоятелства относно сдружение А15 (по образец)

•    За фондация - Заявление за вписване на обстоятелства относно фондация А16 (по образец)

•    За народно читалище - Заявление за вписване на обстоятелства относно народно читалище А17 (по образец)

•    За клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел - Заявление за вписване на обстоятелства относно клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел А18 (по образец)

•    За клон на ЮЛНЦ - Заявление за вписване на обстоятелства относно клон Б2

•    При прекратяване и ликвидация - Заявление за вписване на обстоятелства относно прекратяване и ликвидация Б6

•    При запазване на наименование на ЮЛНЦ - Заявление за запазване на фирма / наименование Д1

Повече информация за пререгистрацията, заявления, начин на подаване, данни на вписване и др. може да намерите официалната страница на Български център за нестопанско право. 

EspressoNews

Коментари

Няма добавени коментари.

Добави коментар: