На работна среща в Костинброд обсъдиха план-приема за следващата учебна година

Добавена на:
13.01.2018/19:32
Коментари: 0

Работна среща на Регионално управление на образованието София-регион се проведе в Костинброд в петък. На нея присъстваха директорите на училища от Софийска област, експерти от РУО София-регион, кметове и служители от общините Годеч, Драгоман, Божурище, Своге, Сливница и Костинброд, както и бизнесът от община Костинброд. Цел на събитието бе да бъдат обсъдени приоритетите на учебните заведения и посоката на развитие на професионалните гимназии.

Срещата бе във връзка с определянето на държавния план-прием в училищата от Софийска област. Тя бе открита от началника на РУО София-регион, г-жа Росица Иванова, а приветствие към присъстващите поднесе г-н Любен Кънчев – заместник-кмет на община Костинброд. Той отчете дейността на училищата от общината за предходната година като акцентира върху резултатите и постиженията им.

Участниците в срещата бяха запознати и с презентацията „Балансиран държавен план-прием за учебната 2018/2019 г. – в съответствие с потребностите на пазара на труда“. За присъстващите имаше и изненада - учениците от 10 и 11 клас на СУ ”Д-р Петър Берон”, които презентираха професията „учител“, а от ПГВМСС „Св. Георги Победоносец” представиха фотоизложба на паралелките за професионално обучение в училището.

Бизнесът също се включи в дискусията и представи своите становища.

Сред останалите дискутирани теми бяха осигуряването на качествено професионално образование и обучение и съответствието му с потребностите на пазара на труда. Беше акцентирано и върху:

• Подготовка и приемане изменения на законовата и подзаконовата нормативна уредба за професионално образование и обучение.

• Ранно кариерно консултиране и професионално ориентиране на учениците.

• Регулиране на план-приема съобразно нуждите на бизнеса от специалисти с професионална квалификация.

• Увеличаване на финансирането на професионалните училища, в които обучението е в съответствие с потребностите на пазара на труда.

• Въвеждане надеждни механизми за обратна връзка между резултатите от професионалното образование и обучение и изискванията на бизнеса.

• Повишаване квалификацията на учителите по професионална подготовка в реална работна среда съвместно с бизнеса.

• Разработването на нови учебни програми съвместно с бизнеса.

• Осигуряване съвременно оборудване в учебни лаборатории и работилници за усвояване на знания и умения, които съответстват на очакванията на пазара на труда.

EspressoNews

Коментари

Няма добавени коментари.

Добави коментар: