В Драгоман проведоха работна среща с новоназначените доставчици на социални услуги

Работна екипна среща с новоназначените от 01 януари 2018 г. с доставчици на социалната услуга Социален асистент/ Домашен помощник се проведе в петък в заседателната зала на община Драгоман. Срещата е в продължение на дейностите от приключилия преди 6 месеца проект „Независим живот за гражданите на Драгоман“ чрез изпълнение на ПМС 332/ 22.12.2017г. Тя организира екипа на Звено за предоставяне на социални услуги и по традиция бе уважена от кмета на община Драгоман Андрей Иванов и неговият заместник Лидия Банкова.

Г-жа Банкова приветства всички с добре дошли и побърза да съобщи повода на инициираната среща, а именно -  продължението на така необходимия проект чрез  Постановление № 332 на Министерски съвет от 22 декември 2017 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България.

Средствата за предоставяне на социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ на лицата, на които е извършена социална оценка по правилата на Операция „Независим живот“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., и след приключване на финансирането по програмата, се предоставят на общините чрез Агенция за социално подпомагане. Средствата са в рамките на предвидените разходи по бюджетна програма „Интеграция на хората с увреждания“ към „Политика в областта на хората с увреждания“ по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2018 г. и се предоставят на общините след подписване на двустранно споразумение между Агенцията за социално подпомагане и общината при запазване на досегашното финансиране по Операция „Независим живот“ за посочените социални услуги.

В рамките на осигуреното финансиране общините могат да включват нови потребители по разработени критерии, утвърдени от кмета на общината, и след извършване на индивидуална оценка на потребностите, но все още не е ясно ще има ли право общината и на допълнителен прием за назначение на асистенти и помощници, които да обслужват тези нови потребители. Вероятно това ще бъде изяснено през месец февруари и ще бъде обявено на сайта на общината.

Оценявайки необходимостта от продължение на дейностите от проекта и неговото влияние върху живота на потребителите и техните социални асистенти/ домашни помощници, г-н Иванов им пожела най-вече здраве, търпение, безпроблемна и спокойна работна година.

Източник: Община Драгоман

Коментари

Няма добавени коментари.

Добави коментар: