На работна среща в Драгоман набелязаха мерки за подкрепа на децата в процеса на образование

Работна среща за изготвяне на Годишен план за действие за личностно развитие се проведе в понеделник в Община Драгоман. Създаването на Плана е в изпълнение на Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици, на база на Закона за предучилищното и училищното образование.

Срещата бе организирана по инициатива на Община Драгоман и бе ръководена от заместник-кмета на общината г-жа Емилия Милушева. Във форума участваха г-н Методи Методиев – председател на ОбС-Драгоман; г-жа Атина Младенова – председател на постоянна комисия по образование, здравеопазване, култура, младежка политика, спорт, социална политика и вероизповедания към Общински съвет; представители на всички институции, ангажирани с дейностите и проблемите в образованието.

Участниците в работната среща разискваха мерки, с които да бъдат обхванати учениците, отпадащи от учебния процес. Бяха обсъдени и дейности, стимулиращи децата с изявени дарби. Обсъдени бяха и политики на взаимодействие между участниците в образователния процес. 

EspressoNews

 

Коментари

Няма добавени коментари.

Добави коментар: