Процедура по ОВОС във връзка с инвестиционно предложение в Гурмазово

Добавена на:
07.02.2018/12:21
Коментари: 0

Процедура по ОВОС във връзка с инвестиционно предложение в с. Гурмазово, е обявена на страницата на община Божурище. Ето и пълния текст на обявата:

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

от Мария Вълкова Вълкова и Валентина Иванова Дзимбова гр. Божурище, ул. „Люлин“ №14

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

„Изграждане на две жилищни сгради в имот с идентификатор 18174.15.124 по кадастралната карта на с. Гурмазово, местност Новините, общ. Божурище, обл. София"

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти: Светла Якимова Милева

Адрес: 2227, гр. Божурище, ул. „Люлин“ №14

Телефон: 0888 140 127

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София -1618, бул. „Цар Борис III“ № 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg.

 

EspressoNews

Коментари

Няма добавени коментари.

Добави коментар: